MoCa

MoCA står för The Montreal Cognitive Assessment och är ett snabbt bedömningsinstrument som används vid misstänkt demenssjukdom. Det utvärderar uppmärksamhet och koncentration, exekutiva funktioner, minne, språklig förmåga, visuokonstruktiva förmågor, abstrakt tänkande, räkneförmåga och tids- och rumsorientering.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) ges MoCa prioritet 5. Det kan användas i basala demensutredningar för att öka möjligheten att ställa korrekt diagnos och då tillståndet har måttlig svårighetsgrad.

Mer om MoCA

MoCa kräver utbildning
För att använda MoCa krävs numera att man först blir certifierad genom att gå en utbildning på MoCa:s officiella webbplats. I dagsläget är den senaste versionen av MoCa tillgänglig på svenska om man kryssar för att man ska gå utbildningen senast den 1 april 2021. Gå till www.mocatest.org (nytt fönster)

Se instruktionsfilm
Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne, har tagit fram en instruktionsfilm om MoCA. Se filmen här (nytt fönster) 

Publicerad: 2018-04-24, Uppdaterad: 2021-03-18