RUDAS-S

RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale) är ett mångkulturellt kognitivt bedömningsinstrument utvecklat för funktioner som minne, visuospatial orientering, förmåga att utföra viljemässiga rörelser och handlingar (praxis), visuokonstruktion, omdöme och språk. Det är avsett att användas vid basala demensutredningar av personer med annan kulturell bakgrund och annat modersmål än svenska samt för personer med lägre utbildningsnivå.

RUDAS finns med i Socialstyrelsens uppdaterade Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör det erbjudas som en del i en basal demensutredning av personer med misstänkt demenssjukdom och annat modersmål än svenska eller annan kulturell bakgrund. I dessa fall är RUDAS ett bättre alternativ än MMSE eftersom det påverkas mindre av testpersonens språk, kultur och utbildningsnivå.

Den svenska versionen, RUDAS-S, har tagits fram av Kristin Frölich, överläkare, och Rozita Torkpoor, sjuksköterska, vid Migrationsskolan, Region Skåne. Migrationsskolan har även tagit fram en instruktionsfilm och håller regelbundet kurser i RUDAS och tolkanvändning. För mer information, gå till Region Skånes webbplats (nytt fönster)

 

Ladda ned Rudas-S

RUDAS-S är till gänglig via Region Skåne.

Där finns manual, RUDAS-S samt en instruktionsfilm »

Publicerad: 2018-01-09, Uppdaterad: 2022-07-15