Erfarenheter av BPSD-registret

Sedan våren 2013 har Ribbings backe äldreboende arbetat med BPSD-registret. Här delar verksamhetschef Cecilia Björklund med sig av några erfarenheter:

• Om en person uppvisar flera BPSD-symptom, börja behandla det som är mest besvärande för den demenssjuke. Om behandlingen har effekt brukar även de andra symptomen ge med sig eller åtminstone lindras.

• Sätt inte in för många omvårdnadsåtgärder på en gång. Då blir det svårare att avgöra vad som faktiskt har effekt. Börjar istället med ett par åtgärder och följ upp dem tidigare.

• Skillnaden mellan en del BPSD-symtom, som till exempel apati och nedstämdhet eller vanföreställningar och hallucinationer, kan vara oklart för en del vårdpersonal. Lär dem innebörden av olika symptom och vilka skillnaderna är.

• BPSD-registreringen är bara första steget. Lika viktigt är genomförandedelen, det vill säga att de beslutade omvårdnadsåtgärderna verkligen utförs. Vi har relativt många BPSD-administratörer, 16 av totalt 50 anställda. Det har gjort det lättare att få med hela personalstyrkan i arbetet med BPSD. (Administratören är den som får mata in uppgifter i BPSD-registret. Har gått en särskild tvådagarsutbildning.)

Gå till BPSD-registrets hemsida » (nytt fönster)

 

Publicerad: 2016-01-18, Uppdaterad: 2023-03-01