Checklista främjar personcentrerad omsorg

På demensboendet Ekgården i Huddinge utvecklar man de personcentrerade arbetet. Under två år har personalen använt Checklista demens, ett arbetsredskap som visat sig fungera bra. 

Alla i teamet är överens om att utvecklingen varit positiv, både för de äldre som bor på Ekgården och för dem själva.

– Vi tänker olika vilket innebär att vi lär oss av varandra. Först kändes det konstigt men nu känns det bra, säger undersköterskan Britt och hennes kollegor håller med.

– Vi tvingas att borra ner oss i saker, tidigare kunde det bli mer flyktigt, fyller enhetschef AnnKristin i.

Checklista Demens är ett frågeformulär som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Den är ett arbetsredskap och stöd för att kunna utveckla den personcentrerade vården och omsorgen. Checklistan finns i två varianter, för hemtjänst och särskilt boende.

Till en början var de i teamet oroliga för att arbetet med checklistan skulle leda till att de skulle bli bedömda av sina kollegor och sin chef. Men det visade sig att det istället gjorde att det personcentrerade arbete utvecklades och att det blev större fokus på de boende.

När de började använda Checklista demens så bestämde de från början att de under varannan vecka under omvårdnadsmötet skulle använda checklistan. Enhetschef AnnKristin är övertygad om att en av anledningarna till att checklistan numera är ett naturligt arbetsredskap är att de från början bestämde hur den skulle användas och att de har hållit sig till det.

- ”Struktur, organisation och tid är viktiga faktorer”, säger hon.

- ”Men det som kanske har varit viktigast är att vi har en specifik undersköterska som ansvarar för att checklistan används och följs upp”, fortsätter hon.

- ”Det gäller att inte ge upp” säger Laila Becker som är den ansvariga undersköterskan för checklistan.

- ”Vi behöver tid och tillräckligt med personal som är med på mötet för att det ska bli bra” fortsätter Laila. Hon håller i varje möte och följer alltid upp i efterhand att alla förändringar dokumenteras av den som är kontaktansvarig.

Teamet på Ekgården säger att det är diskussionen och reflektionen som uppstår kring varje person som medför att den personcentrerade omsorgen har blivit mycket bättre och tydligare. I och med arbetet med checklistan har även vikten av en uppdaterad genomförandeplan blivit tydlig för alla. En aktuell genomförandeplan underlättar det dagliga arbetet.

- ”Det blir tydligt om något saknas i genomförandeplanen. Att ta en boende i taget är också en fördel, det blir mer fokus” säger undersköterskan Britt.

Enhetschef AnnKristin säger att det är viktigt att hela det multiprofessionella teamet är närvarande när checklistan används. Hon känner en trygghet i att Ekgården arbetar efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

- ”Förut så kunde våra rutiner vara ett hinder i arbetet med att utveckla den personcentrerade omsorgen, men nu har vi ändrat på några av dem” säger AnnKristin.

Under mötet vid det här tillfället är undersköterskorna Laila, Mario, Britt, Karolina, och Birgitta närvarande samt sjuksköterskan Eva och enhetschef AnnKristin.
Det är det dags för en uppföljning av Maja (fiktivt namn). Det är åtta månader sedan checklistan fylldes i för Maja första gången. Diskussionerna går fram och tillbaka mellan de närvarande.

- ”Borde vi inte erbjuda Maja en promenad varje dag” undrar någon. ”Hon tycker ju så mycket om att vara ute. Tackar hon nej så gör hon, men då har vi i alla fall frågat”.

Efter nästan två år med Checklista demens som arbetsredskap har teamet på Ekgården samlat på sig en mängd erfarenheter. De enas om att de viktigaste faktorerna är att ge checklistan tid och tålamod för då blir det resultat på lång sikt. En annan viktig sak är att verkligen göra uppföljningar, då blir det tydligt vad som fungerar och inte fungerar.

- ”Att ha en Laila, det vill säga att ha en person som ansvarar för att checklistan används och följs upp betyder otroligt mycket” avslutar AnnKristin.

 

Fakta Ekgården

Ekgårdens demensboende tillhör Stortorps äldrecentrum i Huddinge och drivs av kommunen. På Ekgården bor 18 äldre personer som har en demenssjukdom. Boendet är uppdelat i två avdelningar med nio boende på varje avdelning. Avdelningarna ligger i vinkel mot varandra och personalen hjälper varandra på de respektive avdelningarna kvällar, helger och nätter.

Fakta Checklista demens

Checklista demens finns i två versioner. En för hemtjänst och en för särskilt boende. Checklista demens – särskilt boende består av 10 kaptitel som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Varje område innehåller frågor om den enskilde personen och frågorna besvaras med ett Ja eller ett Nej. Checklistan kan användas i sin helhet eller i valda delar.

Läs mer om Checklista demens och ladda ner dem kostnadsfritt här (länk)

 

Bilder

Bild på några i teamet

Bild på checklistan under mötet

Bild på AnnKristin

Ev någon bild till

     

Publicerad: 2014-08-12, Uppdaterad: 2020-01-14