Diagnos_gammal

För att ställa diagnoser används kriterier från internationellt erkända diagnosmanualer. ICD-10 har tagits fram av Världshälsoorganisationen och används i regel inom primärvården. På sjukhusens specialistmottagningar används i regel DSM-5 som utvecklats av American psychiatric association. I DSM-5 har begreppet demenssjukdom ersatts av kognitiv sjukdom.

Publicerad: 2008-08-07, Uppdaterad: 2020-01-14