Utbildning

Personer med låg utbildning (endast grundskola) har högre risk än högutbildade (gymnasium och högskola) att insjukna i demenssjukdom. Det gäller även när man tar hänsyn till ärftlighet och andra sjukdomar. Mindre hälsosam livsstil är vanligare bland lågutbildade och kan vara en bidragande orsak till sambandet.

Publicerad: 2008-06-19, Uppdaterad: 2020-01-14