Kalender

Webbinarium: Current Clinical Status of Amyloid-targeting Therapy for Alzheimer´s Disease 

17
jun
Datum: 17 juni 2024
Tid: 12:15 – 13:00
Plats:
Online via Zoom
Arrangör:
Karolinska Institutet i samarbete med SveDem

Karolinska Institutet bjuder in till avgiftsfritt lunchseminarium med professor Dorota Religa om aktuell klinisk status av amyloidriktad terapi vid behandling av Alzheimers sjukdom.
Ta reda på mer om begränsningarna såväl som den potentiella nyttan med amyloidriktade metoder för att sakta ner progressen av Alzheimers sjukdom (AD). De amyloidriktade läkemedlen kan förändra förloppet av AD hos utvalda populationer i de tidiga stadierna. Samtidigt har behandlingarna också visat sig ha betydande biverkningar. Även hälsoekonomiska aspekter behöver beaktas.

Tidigare och nuvarande deltagare i programmet Magisterutbildning i demensvård för läkare (60 hp) är också inbjudna att diskutera hur klinikerna förbereds för framtida utmaningar inom diagnos och behandling av AD. Kortfattad information om höstens utbildning kommer också att ges i slutet av webbinariet.

Webbinariet hålls på engelska och arrangeras i samarbete med Svenska registret för kognitiva/demenssjukdomar (SveDem).

Anmälan och mer information (sista anmälningsdag är 13 juni) »

Stockholms Demensdag 2024 

20
sep
Datum: 20 september 2024
Tid: 8:30 – 16:15
Plats:
Ingenjörshuset, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Program och mer information kommer i början av maj.

Skandinavisk ledarskapskonferens • Oslo 

23
sep
Datum: 23 – 24 september 2024
Tid: Se program nedan
Plats:
Radisson Blu Plaza hotel, Oslo
Arrangör:
Svensk Demenscentrum, Nasjonalt videnscenter for demens (DK) & Nasjonalt senter for aldring og helse (NO)

Bästa ledare och kollegor som jobbar inom demensomsorgen i de skandinaviska länderna! Det är med stor glädje vi hälsar er välkomna till en skandinavisk ledarskapskonferens, den sjätte i ordningen, som denna gång arrangeras i Oslo.

Temat för konferensen är: Framtidens demensomsorg – ledarskapets betydelse. Att rekrytera, utveckla och behålla högt kvalificerad personal som kan säkra en trygg och god vård och omsorg, kommer att vara en av de största utmaningarna de kommande åren. Vi vill belysa hur ledare kan arbeta målinriktat för att uppnå detta.

Du bjuds in att delta i diskussioner i workshops och parallella sessioner samt bidra med erfarenheter i en posterutställning.

Föreläser gör bland andra Dawn Brooker, Clinical Psychologist, Professor Emeritus of Dementia Studies, University of Worcester, UK, Annica Backman, sjuksköterska, PhD, universitetslektor i omvårdnad, med klinisk förenad anställning, Umeå, Sverige, Siri Toven, psykologspesialist, BUP Oslo Syd, Oslo universitetssykehus, Norge, Cecilie Pedersen, cand.psych, chefkonsulent, LEAD + Enter Next LevelDanmark och Charlotta Thunborg, leg fysioterapeut, PhD, arbetar på Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.

Programmet är framtaget gemensamt av Svenskt Demenscentrum i Sverige, Nasjonalt videnscenter for demens i Danmark och Nasjonalt senter for aldring og helse i Norge.

Deltagaravgift fram till 14 mars 2024: 4 400 NOK
Deltagaravgift från och med 15 mars 2024: 5 100 NOK

Anmälan och mer information »

Ladda ner flyer »

Är du intresserad av att bidra med en posterpresentation under konferensen? Läs mer (pdf)

4:e Nordiska mötet för minnesmottagningar 

10
okt
Datum: 10 – 11 oktober 2024
Tid: Se program nedan
Plats:
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Arrangör:
Nordic Network on Dementia Diagnosis NIDD

4:e Nordiska mötet för minnesmottagningar – The fourth Nordic Memory Clinic Conference: NMCC 2024 – är öppet för alla som är intresserade av och arbetar med demenssjukdom i klinisk praxis. Konferensen fokuserar på de kommande nya sjukdomsmodifierande behandlingarna vid Alzheimers sjukdom, förebyggande av demens och de nya blodbaserade biomarkörerna. Särskilda spår för sjuksköterskor och psykologer finns.

Abstrakt till posters är välkomna (skicka in senast 1 juni).

Tidigare har konferenser för minnesklinker i Norden arrangerats i Oslo, Reykjavik och i Kuopio.

Konferensen hålls i Sune Bergström Auditorium på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (BioClinicum). Address: Solnavägen 30, 171 64 Solna

Hela programmet och anmälan hittar du här (nytt fönster).

Geriatriska nutritionsdagarna 2024 • Sthlm 

6
nov
Datum: 6 – 7 november 2024
Tid: Se program nedan
Plats:
Clarion Hotel Sign, Stockholm
Arrangör:
Styrelsen för SiGN, Dietisternas riksförbunds sektion inom gerontologisk och geriatrisk nutrition.

Styrelsen för SiGN, Dietisternas riksförbunds sektion inom gerontologisk och geriatrisk nutrition bjuder in till Geriatriska nutritionsdagarna.

Geriatriska nutritionsdagarna är en tvådagarskonferens som riktar sig till dig som arbetar med nutrition och måltider för äldre. Det kan till exempel vara som dietist, kostchef, sjuksköterska, undersköterska el ler MAS. Under konferensen finns gott om tid att besöka våra utställare samt nätverka och umgås med andra deltagare. Vegetarisk lunch och fika ingår i konferensavgiften.

Program och mer information » (pdf i nytt fönster)
Anmälan (via Region Jönköpings läns hemsida) »