Anhörigstöd

Kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar sin sjuke partner. Kontakta din kommun för att se vilken hjälp du kan få där du bor. På många håll finns särskilda anhörigkonsulenter som kan svara på frågor och slussa dig rätt. Även biståndshandläggare och demenssjuksköterskor kan hjälpa till.

Ta gärna kontakt med någon av patient- och anhörigorganisationerna. De har lokalföreningar runt om i landet där du kan möta personer i samma livssituation att dela erfarenheter med.

Publicerad: 2008-10-12, Uppdaterad: 2020-01-14