Anhörigboken

Omslag till AnhörigbokenAtt leva nära eller umgås med en människa som har en demenssjukdom förändrar ofta hela livssituationen. Mycket blir annorlunda. Som anhörig behöver man råd, stöd och kunskap om demenssjukdomen och om bra förhållningssätt till den sjuka. Man behöver också veta vilka rättigheter man har och vart man vänder sig för att få hjälp för att klara ”det annorlunda livet”.

Anhörigboken ges ut av Demensförbundet och innehåller goda råd och kunskap om demenssjukdomar. Den tar också upp rättigheter och vart man ska vända sig som anhörig. Boken är också värdefull för demenssjuka, vårdpersonal, beslutsfattare och planerare då mycket kunskap, information och praktiska råd finns i en och samma bok.

Som medlem i den lokala demensföreningen eller i Demensförbundet centralt får man Anhörigboken utan kostnad. Boken kan beställas från Demensförbundets butik (nytt fönster).

Publicerad: 2012-01-26, Uppdaterad: 2020-01-19