Demens ABC plus Primärvård

Demens ABC plus Primärvård vänder sig i första hand till dig som arbetar på vårdcentraler, husläkarmottagningar eller andra primärvårdsinrättningar. Den innehåller särskilda fördjupningar för läkare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor men är öppen för alla som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC.

Utbildningen innehåller tre kapitel:bild på logga

  • Tidig upptäckt
  • Utredning och diagnos
  • Uppföljning.

Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Du kan när som helst avbryta utbildningen och påbörja den senare igen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Vill du börja utbildningen Demens ABC plus Primärvård?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)