Demens ABC plus Anhöriga

Demens ABC plus Anhöriga är öppen för alla men vänder sig i första hand till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara en förälder, personen du lever tillsammans med eller någon annan du har nära band till.bild på logga

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med tips och råd i svåra situationer. Den består av fem delar och tar knappt två timmar att genomföra. Utbildningen är avgiftsfri.

Obs! Denna webbutbildning ger inget diplom.

Nedan startar du utbildningen Demens ABC plus Anhöriga

Kapitel 1 Förändrat beteende (nytt fönster)
Kapitel 2 Demensutredning (nytt fönster)
Kapitel 3 Diagnos (nytt fönster)
Kapitel 4 Möta vardagen (nytt fönster)
Kapitel 5 Omsorg dygnet runt (nytt fönster)

Demens ABC plus Anhöriga är också tillgänglig på utbildningsportalen
Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2022-07-25