Demens ABC plus Särskilt boende

Demens ABC plus Särskilt boende vänder sig i första hand till dig som arbetar på demensboende och äldreboende men utbildningen är även öppen för alla andra som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC » 

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Den tar ca två timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den igen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test.

bild på logga

Vill du göra utbildningen Demens ABC plus Särskilt boende?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2024-03-05