Palliation ABC

När sjukdomen inte går att bota och förr eller senare leder till döden ska vården ha ett palliativt förhållningssätt. I palliativ vård ses döden som en naturlig del av livet. Med en helhetssyn på den sjukes behov fokuserar den på livskvalitet och värdighet framför livsuppehållande behandling. Viktiga hörnstenar är symptomlindring, kommunikation, teamarbete och anhörigstöd. Palliativ vård i livets slutskede har högsta prioritet när behovet uppstår enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Bild på logga

Palliation ABC ger dig grunderna i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen, som tagits fram i samarbete mellan Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) och Svenskt Demenscentrum, vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Den tar ca 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat kan du ladda ned diplom.

Palliation ABC har flyttat till Palliationsakademin

Palliation ABC, som Betaniastiftelsen utvecklat i samarbete med Svenskt Demenscentrum, flyttade till Betaniastiftelsens lärplattform palliationsakademin.se den 1 januari 2022. Ingen personlig information kring Palliation ABC flyttades över från Svenskt Demenscentrum. Det innebär att du som tidigare påbörjat utbildningen på Svenskt Demenscentrum och vill ha tillgång till den på nytt behöver registrera dig på Palliationskademin.

Vill du börja utbildningen Palliation ABC?

• Palliation ABC har flyttat till Pallaitionsakademins webb (nytt fönster)

Publicerad: 2018-02-02, Uppdaterad: 2022-02-14