Palliation ABC

När sjukdomen inte går att bota och förr eller senare leder till döden ska vården ha ett palliativt förhållningssätt. I palliativ vård ses döden som en naturlig del av livet. Med en helhetssyn på den sjukes behov fokuserar den på livskvalitet och värdighet framför livsuppehållande behandling. Viktiga hörnstenar är symptomlindring, kommunikation, teamarbete och anhörigstöd. Palliativ vård i livets slutskede har högsta prioritet när behovet uppstår enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Bild på logga

Palliation ABC ger dig grunderna i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen, som tagits fram i samarbete mellan Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) och Svenskt Demenscentrum, vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Den tar ca 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat kan du ladda ned diplom.

OBS! Viktigt om Palliation ABC

Palliation ABC, som Betaniastiftelsen utvecklat i samarbete med Svenskt Demenscentrum, kommer att flyttas till Betaniastiftelsen. Utbildningen är tillgänglig på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal tom 31 december 2021. Eftet att Palliation ABC uppdaterats kommer den åter att vara tillgänglig i slutet av mars 2022 på Betaniastiftelsens lärplattform (betaniastiftelsen.nu).
 
För att få diplom för Palliation ABC via Svenskt Demenscentrum behöver du slutföra webbutbildningen samt spara ner diplomet senast 31 december 2021. Har du redan slutfört webbutbildningen hos oss gäller detsamma; spara ner ditt diplom. Efter 31 december 2021 kommer varken Palliation ABC eller diplom för webbutbildningen att vara tillgängligt hos oss.
 
Ingen personlig information gällande Palliation ABC flyttas över från Svenskt Demenscentrums plattform till Betaniastiftelsens. Det innebär att du
behöver börja webbutbildningen på nytt när du skapat ett konto på Betaniastiftelsens lärplattform.

Vill du börja utbildningen Palliation ABC?

• Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Publicerad: 2018-02-02, Uppdaterad: 2021-10-27