Kommunikation ABC

"Jag vill vara med som alla andra, jag vill vara med ...", säger Gun i Kommunikation ABC. I en av utbildningens filmer berättar hon om hur det är att leva med demenssjukdom och, framför allt, hur hon vill bli sedd och bemött.

bild från Kommunikation ABCKommunikation ABC vill ge en djupare förståelse hur det kan vara att leva med demenssjukdom. Den innehåller också konkreta råd för hur man kan stötta personen att få säga, göra och vara den hen vill vara genom sjukdomens olika faser.

Kommunikation ABC har tagits fram i samarbete med Centrum för demensforskning, Linköpings universitet, med medel från Allmänna arvsfonden. Den riktar sig till personal inom vård och omsorg, anhöriga och alla andra som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom.

Utbildningen innehåller flera korta filmer och tar drygt  2 timmar att genomföra. Vid godkänt resultat på det avslutande kunskapstestet kan ett diplom laddas ned.

Vill du göra utbildningen Kommunikation ABC?
Publicerad: 2018-02-02, Uppdaterad: 2024-05-20