Museer | Möten med minnen

Demensanpassade visningar

Många museer i landet erbjuder anpassade visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Visningarna genomförs i lite långsammare takt och i mindre grupper. Ofta marknadsförs det under vinjetten Möten med minnen som också var namnet på ett projekt som pågcik mellan 2013 och 2015 och där 83 museer deltog. Läs mer om det nedan.

För aktuella demensanpassade visningar på museer, se Kalender.

Möten med minnen 

I januari 2013 invigde H.M. Drottningen Möten med minnen, ett projekt där museer runt om i Sverige fick hjälp att skapa specialanpassade program med interaktiva visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Samtidigt invigdes projektet på Göteborgs konstmuseum, Bohusläns museum, Dalarnas museum, Jamtli, Falkenbergs museum och Murberget Länsmuseet Västernorrland samt i Malmö Konsthall.Möten med minnen

83 museum deltog i Möten med minnen med syfte att ge stimulans genom samtal och diskussioner kring museernas samlingar. Utbildningsseminarier och workshops hölls på plats hos museerna och leddes av en konstpedagog från Nationalmuseum. Utgångspunkten var att positiva upplevelser på museum kan bidra till att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom och även deras anhöriga.

Alzheimerfonden hade huvudansvaret för projektet som genomfördes i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum och genom bidrag från Svenska Postkodotteriet. Det pågick till och med 2015 och efter det har många museer fortsatt att erbjuda demensanpassade visningar.

Meet Me at MoMA

Möten med minnen har sin grund i Meet Me at MoMA, ett månatligt program för alzheimersjuka och deras anhöriga och vårdare på The Museum of Modern Art i New York. Ur detta program växte The MoMA Alzheimer’s Project, lanserat år 2007 med stöd av MetLife Foundation. Det har ökat räckvidden av MoMA:s program genom att ta fram resurser som kan användas av museer, demensboenden och organisationer för demenssjuka och deras anhöriga. Projektet har belönats med flera utmärkelser och de verktyg som museet tagit fram används nu på museer runt om i v

I januari 2013 invigde H.M. Drottningen Möten med minnen, ett projekt där museer runt om i Sverige fick hjälp att skapa specialanpassade program med interaktiva visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Samtidigt invigdes projektet på Göteborgs konstmuseum, Bohusläns museum, Dalarnas museum, Jamtli, Falkenbergs museum och Murberget Länsmuseet Västernorrland samt i Malmö Konsthall.Möten med minnen

83 museum deltog i Möten med minnen med syfte att ge stimulans genom samtal och diskussioner kring museernas samlingar. Utbildningsseminarier och workshops hölls på plats hos museerna och leddes av en konstpedagog från Nationalmuseum. Utgångspunkten var att positiva upplevelser på museum kan bidra till att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom och även deras anhöriga.

Alzheimerfonden hade huvudansvaret för projektet som genomfördes i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum och genom bidrag från Svenska Postkodotteriet. Det pågick till och med 2015 och efter det har många museer fortsatt att erbjuda demensanpassade visningar.

Meet Me at MoMA

Möten med minnen har sin grund i Meet Me at MoMA, ett månatligt program för alzheimersjuka och deras anhöriga och vårdare på The Museum of Modern Art i New York. Ur detta program växte The MoMA Alzheimer’s Project, lanserat år 2007 med stöd av MetLife Foundation. Det har ökat räckvidden av MoMA:s program genom att ta fram resurser som kan användas av museer, demensboenden och organisationer för demenssjuka och deras anhöriga. Projektet har belönats med flera utmärkelser och de verktyg som museet tagit fram används nu på museer runt om i världen.

En utvärdering som gjorts av MoMA och New York University School of Medicine visar entydigt att deltagarna uppskattar det positiva bemötandet och upplevelserna som stärker självkänslan. Anhöriga, ledsagare och vårdpersonal vittnar också om ett ökat välbefinnande hos de demenssjuka efter museibesöken. Uppfattningen är att projektet motverkar den sociala isolering som ofta blir en följd av demenssjukdom.

Läs mer om Meet Me at MoMa » (nytt fönster)

Publicerad: 2013-10-04, Uppdaterad: 2021-10-29

Digitala visningar för boenden och dagverksamheter 

Sedan ett par år tillbaka håller Nationalmuseum digitala konstvisningar för personer i ett tidigt skede av demenssjukdom. Syftet är att på distans få stimulerande möten med samtal och diskussioner kring bilder som man tillsammans tittar på.

Nu kan museer runt om i landet anordna visningar för demensboenden och dagverksamheter efter Nationalmuseums modell. För att göra det lättare att komma igång har Nationalmuseum, Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet tillsammans tagit fram två informationsblad med tips om hur visningarna kan arrangeras.

Det ena bladet riktar sig till museipedagoger, det andra till boenden och dagverksamheter som vill delta. I informationsbladen beskrivs vad som är bra att tänka på före, under och efter en visning när det gäller teknik, miljö och bemötande.

Projektet Möten med minnen

Till grund för visningarna ligger projektet Möten med minnen, som drevs av Alzheimerfonden 2013–2015 tillsammans med drygt 80 museer runt om i landet. Projektet var ett samarbete mellan Nationalmuseum, Demensförbundet, Svenskt Demenscentrum och Alzheimer¬fonden. Möten med minnen baserar sig i sin tur på Meet Me, ett prisbelönt projekt för personer med Alzheimers sjukdom som tagits fram vid MoMA, Museum of Modern Art i New York.

Här finns informationsbladen som kan laddas ned i pdf-format:

Mer information

För mer information, kontakta Sara Borgegård Älgå, intendent på Nationalmuseum:
sara.borgegard@nationalmuseum.se

Nu kan museer runt om i landet anordna visningar för demensboenden och dagverksamheter efter Nationalmuseums modell. För att göra det lättare att komma igång har Nationalmuseum, Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet tillsammans tagit fram två informationsblad med tips om hur visningarna kan arrangeras.

Det ena bladet riktar sig till museipedagoger, det andra till boenden och dagverksamheter som vill delta. I informationsbladen beskrivs vad som är bra att tänka på före, under och efter en visning när det gäller teknik, miljö och bemötande.

Projektet Möten med minnen

Till grund för visningarna ligger projektet Möten med minnen, som drevs av Alzheimerfonden 2013–2015 tillsammans med drygt 80 museer runt om i landet. Projektet var ett samarbete mellan Nationalmuseum, Demensförbundet, Svenskt Demenscentrum och Alzheimer¬fonden. Möten med minnen baserar sig i sin tur på Meet Me, ett prisbelönt projekt för personer med Alzheimers sjukdom som tagits fram vid MoMA, Museum of Modern Art i New York.

Här finns informationsbladen som kan laddas ned i pdf-format:

Mer information

För mer information, kontakta Sara Borgegård Älgå, intendent på Nationalmuseum:
sara.borgegard@nationalmuseum.se

Publicerad: 2022-09-08, Uppdaterad: 2024-05-14