Omarbetad checklista för ADL-bedömningar

Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförandet – observationsunderlag för bedömning av ADL-förmåga är en ny omarbetad skrift från Sveriges Arbetsterapeuter. Den vänder sig främst till legitimerade arbetsterapeuter som kommer i kontakt med personer med kognitiva svårigheter, i olika verksamheter och på olika nivåer i vårdkedjan. Checklistan är avsedd som ett kompletterande verktyg och ersätter inter fördjupade bedömningar avseende kognitiv förmåga.

Checklistan kan beställas från Sveriges Arbetsterapeuter (nytt fönster) 

Publicerad: 2012-06-18, Uppdaterad: 2023-05-24