Bristande kunskap om rörelsestörningar

Rörelsestörningar är vanliga i olika faser av demenssjukdom. Det menar den holländska professorn Hans Hobbelen som föreläste vid Fysioterapeuternas utbildningsdag den 14 mars 2024.

Paratoni är en rörelsestörning som är mycket vanlig i sen fas av Alzheimers sjukdom. Men Hans Hobbelen, professor vid Hanze University of Applied Sciences i Groningen, berörde även rörelsestörningar som är vanliga i tidig fas av olika demenssjukdomar, och även innan diagnos ställs.

Behöver fördjupa kunskaperna

Många artiklar finns publicerade inom ämnet men kunskapen om dessa är förhållandevis begränsad, både hos fysioterapeuter och i det övriga vårdteamet. Han uppmanade fysioterapeuter att fördjupa sin kunskap och färdigheter inom demensområdet för att kunna ta plats och spela en viktig roll i vården och rehabiliteringen för personer med demenssjukdom.

Alltför ofta är fysioterapeutens bedömning att patienter med en demenssjukdom i medel till svår fas inte är samarbetsvillig, eller inte förmår delta i fysioterapeutisk rehabilitering. Fysioterapeuter behöver ta hänsyn till områdena relation, kommunikation, motorisk inlärning och miljö för att ge rätt förutsättningar för effektiv rehabilitering.

Bidra till ökad självständighet

Med rätt kunskap kan fysioterapeuter både vara en viktig del i vården och rehabiliteringen, och även bidra till ökad självständighet och livskvalitet genom hela demensförloppet.

Utbildningsdagen arrangerades av Sektionen för Äldres hälsa och hade temat Kropp och Knopp – fysioterapi för personer med kognitiv sjukdom.

Professor Hobbelen är ordförande för IPTOP, International Association of Physiotherapists working with Older People.

Text: Madelene Bruce Danielsson, Silviafysioterapeut

 

Publicerad: 2024-04-08, Uppdaterad: 2024-04-11