Hitta rätt med hjälp av färg

Demens ställer särskilda krav på dukning. Genom att spela med färg och kontrast kan en bra matsituation skapas. Principen är enkel: framhäv det viktiga, dämpa det oviktiga.

Välvilja kan ibland skapa förvirring. Personalen på demensboendet vill piffa upp matsalen och köper en fin ny vaxduk – en somrig med jordgubbar på. Men det blir inte som de hade tänkt sig, mönstret stjäl uppmärksamheten från maten och de äldre försöker skrapa av jordgubbarna från duken. Målet är att de ska få vara så självständiga som möjligt i sin miljö. Därför är det viktigt att den är lätt att förstå och tolka. En metod är att använda sig av färger och kontraster.

Helle Wijk, medicine doktor och sjuksköterska, skrev 2002 avhandlingen Colour perception in old age. Där kom hon fram till att färguppfattningen verkar vara väl bevarad även vid hög ålder. Demens tycks inte ha någon avgörande betydelse. Alltsedan dess deltar hon med sina kunskaper i många renoveringsprojekt på äldreboenden.

– Det gäller att vara väldigt konkret och inte krångla till det. Istället för en mönstrad duk, välj en enfärgad så att bestick och tallrik syns mot underlaget.

– Används inte duk går det att framhäva tallrikarna med hjälp av färgade tabletter.

Ett vanligt fel är att vitt porslin används till ljus mat. Då blir det svårt för de boende att urskilja maten vilket kan leda till att de behöver matas. Detta kan enkelt avhjälpas med två uppsättningar porslin, en ljus och en mörk som används omväxlande beroende på vad maten har för färg.

– När det gäller maten är det viktigt att tänka på att färgkombinationen ska se aptitlig och lockande ut, förklarar Helle Wijk.

Genomskinliga glas är ett annat problem. I alla fall om de är fyllda med vatten.

– Den äldre ser inte glaset och står det då nära bordskanten så slår hon eller han kanske ut det. Situationen leder i sin tur till dålig självkänsla. Är glaset till exempel blått är chansen större att detta inte händer.

I västra Göteborg ligger Bjöla äldreboende. I ett projekt gjorde personalen sju tester omkring måltiden med goda resultat. Enhetschefen Agneta Ottosson berättar att de inspirerats av boken Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Den tar upp bland annat färgers och rums betydelse samt belysning. Men redan från början fanns intresset för aktiv användning av färger.

– Vi samarbetade med arkitekten och kunde påverka till viss del. Sedan har vi fortsatt jobba med färger även kring dukningen.

– Dementa är ju ingen enhetlig grupp utan de är olika långt komna i sin sjukdom, så för dem som äter själva använder vi blått porslin. Kaffekopparna är också blåa.

Som kontrast använder de röda dukar som även hjälper de boende att se var bordet slutar. Personalen har också testat tabletter som dock skrynklades ihop och åkte ner på golvet.

Vid festligare tillfällen har de en finservis, mönstrad men vacker. När den kommer fram känner de boende att det är något speciellt. Sådana signaler tar, enligt Agneta Ottosson, fram färdigheter hos de äldre, den som ibland inte klarar någonting kan ställa sig upp och hålla tacktal.

– Vi har lyft fram hela matsituationen i vårt genombrottsprojekt. Målet har varit lugn och ro och att alla ska bli mätta.

– Under måltiden undviker vi störande moment. Diskmaskinen är aldrig igång då och vi ringer inga telefonsamtal.

Vidare äter alltid personalen tillsammans med de äldre och bordsplacering tillämpas så att alla får sitta bredvid den de kommer bra överens med. Resultatet av Agneta Ottossons och personalens strävanden är trivsam miljö, lugn och ro samt äldre som äter sig mätta.

Ditte Pettersson, frilansjournalist

Publicerad: 2008-11-26, Uppdaterad: 2020-01-14