Bemötandet viktigast på Silviahemmet

Här följer några tips på ett personcentrerat arbetssätt på dagverksamhet från Silviasyster Lotta Roupe, Silviahemmet.

Nämn en av personalens viktigaste uppgifter?

Att skapa en god och tillåtande stämning utan något ”vi och dom”. Målet är att alla ska trivas och ha roligt.

Vad är viktigt för personalen att tänka på i bemötandet med gästerna?

Tala aldrig över huvudet på gästerna.

Rätta inte.

Fråga inte för mycket och var inte för snabb med att hjälpa till. Backa hellre och kliv ur vårdarrollen.

Låt gästerna fråga om det är något de vill ha.

Hur skapar man en harmonisk atmosfär?

Låt alla få göra det de vill, i möjligaste mån.

Använd inte personalkläder eller personalmuggar. Alla är jämbördiga. Lagar vi mat tillsammans med gästerna har alla kökskläder.

Dela upp gästerna i mindre sällskap, så att de är tillsammans med andra som är i samma skede av sin sjukdom.

Vad kan man särskilt tänka på när en gäst besöker dagverksamheten för första gången?

Första besöket är viktigt.

Visa intresse för personen.

Undvik möten mellan den nya gästen och dem som är längre gångna i sin sjukdom.

Hur vet man när en gäst inte längre bör fortsätta gå på dagverksamhet?

När resorna blir för besvärliga eller när vistelsen skapar oro. Då är inte en dagverksamhet rätt ställe.

Hur kan de anställda enkelt kvalitetssäkra sin verksamhet?

Lägg in en gemensam reflektionsstund vid dagens slut. Det är en snabb form av kvalitetssäkring. Diskutera vad som blev bra och mindre bra. Vad kan vi göra bättre imorgon?

Text: Christina Nemell

Läs mer om ett personcentrerat arbetssätt i boken Utveckling av dagverksamhet. Den finns här i vår webbshop.

Om Silviahemmet:

Silviahemmet drivs i stiftelseform, har 8–10 gäster per dag och 3 anställda. De flesta gästerna är 60–65 år och kommer till Silviahemmet efter biståndsbeslut från kommunerna.

Publicerad: 2024-04-09, Uppdaterad: 2024-04-16