Utrikesfödde Philipp en del av gemenskapen

För utrikesfödda kan en demenssjukdom innebära att den förändrade tillvaron blir extra kännbar. Ett exempel på hur utanförskap kan motverkas lösas kommer från Helsingborg, en stad med 150 olika nationaliteter.

Philipp kom till Sverige från Libanon för cirka sju år sedan. Ungefär samtidigt drabbades han av en stroke som bland annat ledde till afasi. På dagverksamheten höll sig Philipp mest för sig själv. Han tackade oftast nej till att vara med på aktiviteter. Han förstod inte svenska och till en början fanns ingen i personalen som talade arabiska.

Bryta isoleringen 

Hösten 2022 kom Ingela Hellstrand till dagverksamheten Sköldenborg och började omedelbart planera för olika sätt att bryta Philipps isolering. Till sin hjälp fick hon Rawan, som arbetar på dagverksamheten och talar samma språk som Philipp. De ville stötta Philipp fysiskt, psykiskt och socialt.

Den första aktiviteten de anordnade kallade de ”Libanesisk mat och kultur”.  Philipp och Rawan bakade baklava, bjöd på myntate och hade bildvisning om Libanon. Philipp berättade om landets natur och kultur och Rawan översatte. De spelade musik och gästerna fick prova på att dansa, vilket uppskattades. 

Libanesisk mat

Detta var det första steget till att göra Philipp delaktig i gruppen. Sedan dess har fler liknande aktiviteter hållits. Ungefär en gång i månaden lagar de libanesisk mat. Gästerna i gruppen pratar gärna med Philipp om skillnader mellan svensk och arabisk matkultur.

Planen har fungerat. Några av de andra männen på dagverksamheten försöker numera alltid prata med Philipp.

Philipp skiner upp

De accepterar honom och vill lyssna på honom. Han är inte utanför längre och tar ibland själv initiativ till samtal vid bordet. 

– Jag ser hur Philipp skiner upp när vi planerar aktiviteterna. Det är verkligen stor skillnad jämfört med tidigare, berättar Ingela Hellstrand. 

Också Philipp är nöjd. Gemenskapen tycker han är det bästa med att vara på dagverksamheten. 

– Detta är bra, mycket positivt, säger han och ler stort.

Text och foto: Christina Nemell

 

Läs mer i boken Utveckling av dagverksamhet om multikulturella dagverksamheter, vilka utmaningar de möter och hur de valt att organisera sig.

Boken hittar du här i vår webbshop. (Öppnas i nytt fönster.)

 

Tips från Philipp och Rawan: 

•    Tala långsamt. 
•    Använd lätta meningar. 
•    Tänk på kulturskillnaderna. Till exempel är det inte lika vanligt att kramas i den arabiska kulturen som i Sverige. 
•    Gå igenom önskemål om bemötande noga vid välkomstsamtalet. 
•    Hjälp inte till för mycket utan uppmuntra gästen att klara så mycket som möjligt själv. 

Publicerad: 2024-04-10, Uppdaterad: 2024-04-16