Vad säger forskningen om dagverksamheter?

Att ha ett flexibelt och strukturerat aktivitetsutbud på en dagverksamhet är viktigt för att främja hälsa och livskvalitet för hemmaboende med demens. Det visar forskning från Norge.

Hösten 2023 disputerade arbetsterapeut Margit Gausdal Strandenæs vid Universitetet i Oslo i ämnet dagverksamheters betydelse för personer med demenssjukdom. Genom sin doktorsavhandling ville Margit Gausdal Strandenæs undersöka betydelsen av anpassad dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Norge.

Tre delar

Studien delades upp i tre delar. I den första undersöktes gästernas erfarenhet av dagverksamhet. Den andra delen fokuserade på personalens erfarenheter av hur de kan öka gästernas engagemang och deltagande i aktiviteter. I den tredje delstudien undersöktes vid en tvåårsuppföljning den självupplevda livskvaliteten hos 181 personer med demenssjukdom som går på dagverksamhet, jämfört med 76 personer med demenssjukdom som inte deltar i dagverksamhet. 

Ger ökat välbefinnande 

Gausdal Strandenæs fann att dagverksamhet upplevdes påverka gästernas fysiska funktion, kognition och välbefinnande på ett positivt sätt, eftersom dagverksamhet bidrar till social stimulans och deltagande i måltider och aktiviteter. Den bidrar också till att behålla struktur i vardagen och skapa trygghet och samhörighet. Jämfört med kontrollgruppen som inte deltog i dagverksamhet, visade studien att den självupplevda livskvaliteten är högre hos dem som deltar i dagverksamhet. 

Kunskap om gästerna viktig 

Av studien framgick att personalen ser det som sitt huvudsakliga mål att skapa meningsfulla dagar för gästerna. För att kunna göra detta framhölls vikten av att ha individuell kunskap om varje gäst, att kunna skapa en balanserad grupp, att personalen har god kompetens och förmåga att använda sig av aktiviteter på olika sätt. 

Mer individuell anpassning 

Margit Gausdal Strandenæs drar slutsatsen att det behövs ett aktivitetsutbud som är flexibelt, differentierat och individuellt anpassat för att kunna tillgodose individuella behov efter funktionsnivå. Dagverksamhet föreslås också främja hälsa och livskvalitet ännu mer genom att erbjuda flerkomponentsaktiviteter som stimulerar fysisk funktion, förmågor i det dagliga livet och kognitiv funktion. Social stimulans är också en viktig komponent, både i sig och som en del av andra aktiviteter.

Text: Christina Nemell
Foto: Martin Lundsvoll

Mer info:

Läs mer om fördelarna med dagverksamhet i boken Utveckling av dagverksamhet. Den hittar du här i vår webbshop.

Publicerad: 2024-04-10, Uppdaterad: 2024-04-16