Coronavirus

Här hittar du länkar till webbsidor, filmer och artiklar som tar upp coronavirus och sjukdomen covid-19. Fokus ligger på viktig information, råd och stöd i vårdpersonalens arbete. Sidan upppdateras efterhand. Tipsa oss gärna!

Senast publicerat

 • Regeringen öppnar för lokala besöksförbud på äldreboenden (20 nov aug 2020), Regeringen (nytt fönster)
 • Föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre (28 sept 2020), Socialstyrelsen (nytt fönster)
 • Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 (25 sept 2020), Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

Förhindra smittspridning

 • Goda exempel som kan minska smittspridningen på äldreboenden (12 juni 2020) Folkhälsomyndigheten (pdf)
 • Checklista för att hindra smitta av covid-19 på äldreboenden (juni 2020), Socialstyrelsen (pdf)
 • Provtagning för covid-19 inom särskilt boende för äldre (17 juni 2020), Folkhälsomyndigheten (pdf)
 • Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre (28 juli), Socialstyrelsen (nytt fönster)
 • För dig som är ny på jobbet: Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning, Socialstyrelsen (pdf)

Besök på särskilda boenden för äldre

 • Regeringen öppnar för lokala besöksförbud på äldreboenden (20 nov aug 2020), Regeringen (nytt fönster)
 • Föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre (28 sept 2020), Socialstyrelsen (nytt fönster)
 • Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 (25 sept 2020), Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)
 • Besöksförbudet på äldreboenden uppgör den 1 oktober (15 sept aug 2020), Regeringen (nytt fönster)

Filmer

Allmänt om covid-19

Länkar

E-utbildningar om coronavirus

Informationsblad och bildstöd

Publicerad: 2020-03-23, Uppdaterad: 2020-11-24