Sömlös vård och omsorg

vinjettbildOBS! Förlängd svarstid: 29 februari

Projektet Sömlös vård och omsorg handlar om att lyfta och tydliggöra det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet, framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, och Socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp vid demenssjukdom.

Projektet leds av Svenskt Demenscentrum och målet är att ta fram verksamhetsnära verktyg för att underlätta för kommuner och regioner att arbeta sömlöst genom hela vårdförloppet.

Var med och sy ihop en värdig demensvård

För att kartlägga läget i landet har vi tagit fram enkäterna nedan som vi är tacksamma om ni vill fylla i. Den ena vänder sig till dig som arbetar verksamhetsnära, den andra till personer på ledningsnivå. Vi ber er fylla i relevant enkät efter bästa förmåga senast den 29 februari 2024.

Resulaten kommer att redovisas på vår hemsida och bli en utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

  • Enkät 1: till dig som arbetar verksamhetsnära Enkäten vänder sig till dig som arbetar nära personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom inom LSS, SoL och HSL, till exempel undersköterska, socionom, arbetsterapeut och läkare. Fyll i enkäten, tar ca 15 min (nytt fönster)
  • Enkät 2: till dig som arbetar på ledningsnivå Enkäten vänder sig till dig som är chef, strateg, verksamhetsutvecklare, vårdutvecklare eller liknande inom LSS, SoL och HSL. Fyll i enkäten, tar ca 10 min (nytt fönster)

Tack för att du hjälper oss i arbetet med att ta fram verktyg för en sömlös vård och omsorg för personer med demenssjukdom!

Åhörarkopior från webbinarium 

Nedan ligger åhörarkopior från webbinatiet
"Sömlös vård och omsorg" • 24 januari 2024

Klicka på länkarna nedan för att ladda ned åhörarkopior som pdf
Pdf:erna öppnas i ett nytt fönster

Mina erfarenheter som anhörig till en närstående med demenssjukdom »
Malin Wermelin, anhörig

Lärande exempel, Multiprofessionellt kognitivt team i Vellinge »
Ann Ögge, demenssjuksköterska, Barbro Carlsson, Silviasyster, Katharina Harrisson, kurator, & Marie-Louise Hansson, arbetsterapeut, Forenede Care Vellinge

Lärande exempel, Demenscenter i Linköping »
Lena Rhedin, Specialistsjuksköterska kognitiv sjukdom & Silviasjuksköterska, Linköpings kommun

Nedan ligger åhörarkopior från webbinatiet
"Sömlös vård och omsorg" • 24 januari 2024

Klicka på länkarna nedan för att ladda ned åhörarkopior som pdf
Pdf:erna öppnas i ett nytt fönster

Mina erfarenheter som anhörig till en närstående med demenssjukdom »
Malin Wermelin, anhörig

Lärande exempel, Multiprofessionellt kognitivt team i Vellinge »
Ann Ögge, demenssjuksköterska, Barbro Carlsson, Silviasyster, Katharina Harrisson, kurator, & Marie-Louise Hansson, arbetsterapeut, Forenede Care Vellinge

Lärande exempel, Demenscenter i Linköping »
Lena Rhedin, Specialistsjuksköterska kognitiv sjukdom & Silviasjuksköterska, Linköpings kommun

Publicerad: 2024-01-30, Uppdaterad: 2024-01-31