Tidiga Tecken

Fånga upp tecken på tidig demens

Tidiga Tecken är ett nytt kartläggningsverktyg för utvecklingsstörning, att användas av den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast brukaren. Det består av ett formulär som bör fyllas i en gång per år, något som tar ca en timme för varje brukare. I kartläggningen bedöms bland annat kognitiva funktioner, praktiska och sociala färdigheter. Genom att jämföra resultaten över tid kan man tydligare upptäcka viktiga förändringar hos brukaren, förändringar som kan vara tecken på demenssjukdom.

Inget diagnosinstrument

Tidiga tecken är inget diagnosinstrument. Verktyget fångar upp förändringar i brukarens hälsa och beteende som personalen bör reagera på. Det kan leda till att kontakt tas med vårdcentral och att en demensutredning påbörjas. Men de observerade förändringarna kan också vara en signal om att till exempel en syn- eller hörselundersökning är på sin plats. På så sätt har Tidiga Tecken även en vidare användning.

Utvecklat i Uppsala 

Tidiga Tecken har utvecklats i Norge och sedan översatts och anpassats till svenska förhållanden på initiativ av en samverkansgrupp i Uppsala. I den har ingått representanter från Vuxenhabiliteringen, Uppsala kommun och Äldrepsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.

Uppsalagruppen, som även tagit fram ett särskilt vårdprogram för utvecklingsstörning och demens, har valt att göra Tidiga Tecken till en fri nyttighet. Det innebär att verktyget kan laddas ned och användas i hela landet (se högerspalt). Hur Tidiga Tecken kan användas i praktiken kommer att tas upp på särskilda utbildningsdagar.

Ursprungligen från Norge 

bild på norska utvecklareKartläggningsverktyget Tidiga Tecken har tagits fram av (fr v) Astrid Edland, Elisabeth Wigaard och Lisa Ingbrethsen. Samtliga är knutna till det norska kompetenscentrat Aldring og Helse.

 

 

Publicerad: 2011-03-28, Uppdaterad: 2022-01-11