MoCa

MoCA står för The Montreal Cognitive Assessment och är ett snabbt bedömningsinstrument som används vid misstänkt demenssjukdom. Det utvärderar uppmärksamhet och koncentration, exekutiva funktioner, minne, språklig förmåga, visuokonstruktiva förmågor, abstrakt tänkande, räkneförmåga och tids- och rumsorientering.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) ges MoCa prioritet 5. Det kan användas i basala demensutredningar för att öka möjligheten att ställa korrekt diagnos och då tillståndet har måttlig svårighetsgrad.

Mer om MoCA

MoCa kräver utbildning
För att använda MoCa krävs att man först blir certifierad genom utbildning på MoCa:s officiella webbplats, www.mocatest.org (nytt fönster)

Publicerad: 2018-04-24, Uppdaterad: 2024-01-23