Kalender

Skandinavisk ledarskapskonferens • Stockholm 

26
sep
Datum: 26 – 27 september 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

Den 26-27 september 2022 sätter vi åter strålkastarljuset på ledarskapet i demensomsorgen. Du som är chef eller arbetsledare är då hjärtligt välkommen till City Conference Centre i Stockholm och konferensen Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens ansvar! Bakom evenemanget står Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Nationalt videnscenter for demens och Svenskt Demenscentrum.

Det är femte gången som Skandinaviens nationella demenscentrum samarbetar kring en konferens på temat ledarskap. Vi fortsätter där vi slutade förra gången, i Köpenhamn 2018, och sätter nu in begreppet personcentrad omvårdnad i ett större sammanhang. En verklig expert på detta område är professor Brendan McCormack som talar om vikten av att skapa en personcentrerad kultur på arbetsplatsen – en central utmaning för ledarskapet.

Andra föreläsare tar upp teman som:

 • Konsten att förändra med tillit
 • Att leda i en politiskt styrd organisation
 • Behöver vi mer galenskap i äldreomsorgen?
 • Kön och etnicitet
 • Framtidens ledare

City Conference Centre ligger i Norra Latins anrika läroverk, beläget centralt i Stockholm i kvarter med många hotell och restauranger. Välkommen!

Program
Konferensen varvar plenumföreläsningar med parallella seminarier. Val av seminarier sker vid anmälan och är bindande. Programmet hittar du här (uppdaterat 220922)

Målgrupper
Chefer och arbetsledare, utvecklingsledare, beslutsfattare på̊ olika nivåer samt personer med intresse för ledarskapsfrågor inom demensområdet.

Kvällsarrangemang
Måndagen den 26 september kl. 19.00 bjuder Stockholms stad och Region Stockholm föreläsare och deltagare på representationsmottagning samt buffé i Stockholms stadshus.

Avgift
Konferensavgift vid anmälan till och med 15 maj 2022: 3 995 SEK (4 993,74 SEK, inkl. moms). Från och med den 16 maj 2022 är konferensavgiften: 4 700 SEK (5 875 SEK, inkl. moms). I avgiften ingår föreläsningar och seminarier, lunch och kaffe. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Konferensavgiften betalas mot faktura alternativt med kort. Faktura skickas ut inom två veckor efter anmälan.

OBS! Sista dag för anmälan är 13 september 2022

Den här informationen behöver du vid anmälan:

 • Organisationsnummer (Sverige)/CVR-nummer (Danmark)
 • GLN (endast för Sverige, ej obligatoriskt)
 • Fakturaadress
 • Fakturareferens

Hotell med avtal för Skandinavisk ledarskapskonferens » (PDF i nytt fönster)

Café Förgätmigej • Linköping 

1
dec
Datum: 1 december 2022
Tid: 16:30 – 18:30
Plats:
Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Arrangör:
Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan

Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan bjuder in till Café Förgätmigej.

Träffen är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intressenter.

Mikael Ludvigsson, läkare vid Medicinska – Geriatriska och Psykiatriska klinikerna i Linköping, pratar utifrån ”Psykisk ohälsa bland äldre”.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

6
dec
Datum: 6 december 2022
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Riksforum för sjuksköterskor • Sthlm 

8
dec
Datum: 8 – 9 december 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46
Arrangör:
KUI & Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård bjuder tillsammans med KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) in till årets riksforum för sjuksköterskor 2022.

Konferensen är ett rikstäckande forum med fortbildningsdagar speciellt utformade för dig inom vården av äldre och personer med demenssjukdomar. Konferensen erbjuder spännande kompetensutvecklande utbildning för dig som sjuksköterska.

Föreläser gör bland andra Lisbeth Löpare-Johansson, Nära vård för äldre, Malin Hofflander, Organisationskulturens betydelse och Margareta Skog, Akut konfusion.

Program, anmälan och mer information via KUI:s hemsida »

Öppna föreläsningar för allmänheten om demenssjukdom/kognitiva sjukdomar 

14
mar
Datum: 14 mars 2023
Tid: 13:00 – 16:15
Plats:
Sune Bergströmsalen J3:07, Bioclinicum, Solnavägen 30, Solna
Arrangör:
Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Svenskt Demenscentrum

Den 14 mars är allmänheten välkommen till Nya Karolinska Solna för att lyssna på några av landets ledande hjärnforskare. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset håller då öppna föreläsningar om demenssjukdom/kognitiva sjukdomar.

Föreläsningarna är populärvetenskapliga och vänder sig till patienter, anhöriga och en intresserad allmänhet men även personal inom vård och omsorg är välkomna.

Bland föreläsarna märks professorerna Caroline Graff, Per Svenningsson och Lars-Olof Wahlund som tar upp:

 • Är demenssjukdomar ärftliga?
 • Parkinsondemens och Lewykroppsdemens
 • Kognitiva utredningar – vad ingår och vad letar man efter?

Samtliga föreläsningar är avgiftsfria men deltagare behöver anmäla sig nedan senast den 24 februari.

Eftermiddagen arrangeras av Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Svenskt Demenscentrum.

 

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar • Sthlm 

16
mar
Datum: 16 mars 2023
Tid: 8:30 – 16:00
Plats:
Bonnier Konferens
Arrangör:
Akademiforum

Programmet 2023 aktualiserar nyheterna kring nya behandlingsmöjligheter mot Alzheimers sjukdom. En nyligen avslutad klinisk prövning med en antikropp mot Alzheimers sjukdom har visat på lovande resultat. Men hur skall vården organiseras för att kunna möta nya vårdinsatser som behövs i samband med nya behandlingsmetoder? Och hur diagnosticeras “rätt” patienter som kan ha nytta av behandling. Dessa och flera andra aktuella frågor kring diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom avhandlas under dagen, där bl.a. professor Kaj Blennow från Göteborgs Universitet medverkar.

Program och mer information finns via Akademiforums hemsida »