Kalender

Skandinavisk ledarskapskonferens • Stockholm 

26
sep
Datum: 26 – 27 september 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

För femte gången arrangerar Skandinaviens tre nationella demenscentrum en konferens med ledarskapet i fokus.

Brendan McCormack, professor vid Queen Margaret University i Skottland, är bara en av flera spännande föreläsare som kommer till Stockholm City Conference Centre. Program och länk till anmälan läggs ut under 2021. 

OBS! Denna konferens skulle har ägt rum i oktober 2020 men ställdes in p.g.a. coronaepidemin.

Direktsänd, digital konferens: Nationell strategi för vård och omsorg vid demenssjukdom – fokus på samverkan 

9
nov
Datum: 9 november 2020
Tid: 9:00 – 16:00
Plats:
Online
Arrangör:
Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne

Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne bjuder in till avgiftsfri konferens.

Det pågår en stor omställning i Sverige till en ny kunskapsstyrningsorganisation. När det gäller vård och omsorg av personer med demenssjukdom är samordning av vården och omsorgen över huvudmannagränserna ett viktigt område som denna konferens kommer fokusera på. Konferensen riktar sig till beslutsfattare i regioner och kommuner, chefer på alla nivåer samt vård- och omsorgspersonal med ett intresse av verksamhetsutveckling.

Anmälan och mer information »

Verktyg för god demensvård: för arbetsterapeuter och fysioterapeuter • Sthlm 

12
nov
Datum: 12 – 13 november 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Gustav IIIs väg 17, Drottningholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviahemmet

Två kursdagar för dig som arbetar som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Du får ett medicinskt perspektiv på kognitiv sjukdom (demenssjukdom) och lära dig mer om gott förhållningssätt samt bemötande av personer med demenssjukdom. En arbetsterapeut och en fysioterapeut kommer att föreläsa om sitt arbete med demenssjuka. Målet är att du ska få fördjupade kunskaper, råd och tips i ditt arbete.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Webbinarium: Urfolk och utredning av demens 

19
nov
Datum: 19 november 2020
Tid: 13:00 – 14:00
Plats:
Online
Arrangör:
Nordens välfärdscenter

Temanätverket för demens och urfolk arbetar med att identifiera behov för ny forskning, kompetenshöjande insatser samt översättning och anpassning av diagnostiseringsverktyg till samiska språk och grönländska. Ett annat ämne för nätverket handlar om urfolk och utredning av demens.

Nordens välfärdscenter bjuder in till webbinarium som tar upp frågan. Medverkar gör bland andra Amund Peder Teigmo, klinikchef på Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset, Norge.

Programmet är inte klart men kommer att publiceras på Nordens välfärdscenters hemsida så fort det är färdigt.

Webbinariet är avgiftsfritt och anmälan är öppen »

Inspirationsdag: Sikta mot stjärnorna • Sthlm 

15
feb
Datum: 15 februari 2021
Tid: 8:30 – 16:00
Plats:
Ingenjörshuset, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum och SveDem

Under fyra års tid har Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret (SveDem) arbetat tillsammans för en vård utan tvångs- och begränsningsåtgärder, en nollvision. Detta samarbete har utvecklats och är nu en del i ett större sammanhang.

Under 2018 lanserade Svenskt Demenscentrum sin nya utbildningsmodell Stjärnmärkt. Den ger vård- och omsorgspersonal verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet på sin arbetsplats. Med hjälp av Stjärnmärkt samt kvalitetsregistren SveDem och BPSD kan nu enheterna driva förändrings- och förbättringsarbeten.

Om du jobbar inom hemtjänst, dagverksamhet, äldreboende eller är biståndshandläggare och vill lära dig mer om detta, är det här en dag du inte vill missa. Kom och lyssna till Stjärninstruktörer och andra föreläsare när de delar med sig av sina erfarenheter. En inspirationsdag för det personcentrerade förhållningssättet.

Sista anmälningsdag: 25 januari. Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega t.o.m. den 5 februari.

OBS! Inspirationsdagen är flyttad från den 9 oktober 2020.