Kalender

Skandinavisk ledarskapskonferens • Stockholm 

26
sep
Datum: 26 – 27 september 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

Den 26-27 september 2022 sätter vi åter strålkastarljuset på ledarskapet i demensomsorgen. Du som är chef eller arbetsledare är då hjärtligt välkommen till City Conference Centre i Stockholm och konferensen Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens ansvar! Bakom evenemanget står Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Nationalt videnscenter for demens och Svenskt Demenscentrum.

Det är femte gången som Skandinaviens nationella demenscentrum samarbetar kring en konferens på temat ledarskap. Vi fortsätter där vi slutade förra gången, i Köpenhamn 2018, och sätter nu in begreppet personcentrad omvårdnad i ett större sammanhang. En verklig expert på detta område är professor Brendan McCormack som talar om vikten av att skapa en personcentrerad kultur på arbetsplatsen – en central utmaning för ledarskapet.

Andra föreläsare tar upp teman som:

  • Konsten att förändra med tillit
  • Att leda i en politiskt styrd organisation
  • Behöver vi mer galenskap i äldreomsorgen?
  • Kön och etnicitet
  • Framtidens ledare

City Conference Centre ligger i Norra Latins anrika läroverk, beläget centralt i Stockholm i kvarter med många hotell och restauranger. Välkommen!

Program
Konferensen varvar plenumföreläsningar med parallella seminarier. Val av seminarier sker vid anmälan och är bindande. Programmet hittar du här (uppdaterat 220922)

Målgrupper
Chefer och arbetsledare, utvecklingsledare, beslutsfattare på̊ olika nivåer samt personer med intresse för ledarskapsfrågor inom demensområdet.

Kvällsarrangemang
Måndagen den 26 september kl. 19.00 bjuder Stockholms stad och Region Stockholm föreläsare och deltagare på representationsmottagning samt buffé i Stockholms stadshus.

Avgift
Konferensavgift vid anmälan till och med 15 maj 2022: 3 995 SEK (4 993,74 SEK, inkl. moms). Från och med den 16 maj 2022 är konferensavgiften: 4 700 SEK (5 875 SEK, inkl. moms). I avgiften ingår föreläsningar och seminarier, lunch och kaffe. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Konferensavgiften betalas mot faktura alternativt med kort. Faktura skickas ut inom två veckor efter anmälan.

OBS! Sista dag för anmälan är 13 september 2022

Den här informationen behöver du vid anmälan:

  • Organisationsnummer (Sverige)/CVR-nummer (Danmark)
  • GLN (endast för Sverige, ej obligatoriskt)
  • Fakturaadress
  • Fakturareferens

Hotell med avtal för Skandinavisk ledarskapskonferens » (PDF i nytt fönster)

Lärandeforum - Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg • Online 

22
sep
Datum: 22 september 2023
Tid: 13:00 – 15:00
Plats:
Online via Teams
Arrangör:
Helsingborgs stad

Helsingborgs stad bjuder in till digitalt lärandeforum kopplat till projektet "Tillsammans skapar vi den omtänksamma staden – Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg".

Projektet bygger på de lärdomar Helsingborgs stad gjort i projektet Den (ut)forskande staden och består av tre delar; test av arbetssättet vårdinnovatör i kontexten demensvänliga utemiljöer där offentlig toalett utgör ett case, kunskapsdelning genom lärandeforum och forskning.

Arbetsgruppen har som ambition att skapa ett lärandeforum där intressenter får ta del av projektets process, de lärdomar och erfarenheter som görs, kontinuerligt under projektets gång. Ett forum för gemensamt delande av kunskap och erfarenheter på området och samtidigt verka för spridning av kunskap om demens och vikten av att skapa ett demensvänligt samhälle.

Program och anmälan » (PDF i nytt fönster)

Webbinarium om Alzheimers sjukdom 

26
sep
Datum: 26 september 2023
Tid: 9:00 – 11:00
Plats:
Online
Arrangör:
Hjärnfonden med flera

Med nya tekniker att upptäcka Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadie, och nya sjukdomsmodifierande mediciner som snart kan nå marknaden, ställer vi oss frågan om det svenska sjukvårdssystemet är rustat för de här banbrytande förändringarna? Med flera internationella deltagare, och tillsammans med bland annat Alzheimerforskaren Kaj Blennow, professorn i hälsoekonomi, Linus Jönsson och Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist, diskuteras nya sätt att se på Alzheimers sjukdom under ett livesänt webbinarium som Hjärnfonden arrangerar med bland annat European Brain Council (EBC).

Webbinariet är avgiftsfritt och hålls på engelska, föranmälan krävs.

Mer information och anmälan » (nytt fönster)

Digitala konststunder för personer med demensdiagnos • Online 

26
sep
Datum: 26 september 2023
Tid: 14:00 – 15:15
Plats:
Online, Teams
Arrangör:
Nationalmuseum

Nationalmuseums digitala konststunder för personer med demensdiagnos vänder sig till grupper på boenden eller i daglig verksamhet. Boka in er grupp för en trevlig stund med social samvaro och konstupplevelser på distans.

Den digitala konststunden är avgiftsfri, föranmälan krävs.

Presentationen äger rum via det digitala verktyget Microsoft Teams och tar ca 1 timme och 15 minuter.

Anmälan och mer information via Nationalmuseums hemsida »

Navigeringskurs för anhöriga • Sthlm 

28
sep
Datum: 28 september 2023
Tid: 18:00 – 20:00
Plats:
Vasaträffen, Norrtullsgatan 12L
Arrangör:
Region Stockholm & Stockholms stad

Region Stockholm och Stockholms stad bjuder in till navigeringskurs. Kursen hålls i föreläsningsform och vänder sig till dig som har en närstående som är under 65 år eller yrkesverksam under 70 år samt har genomgått en minnesutredning på Kognitiv mottagning, Karolinska sjukhuset i Huddinge eller Solna.

Ni kan gå flera från samma familj och bekantskapskrets för att på bästa sätt kunna stödja varandra och den som har en kognitiv sjukdom.

Kvällens föreläsinng är "Kognitiva sjukdomar och ärftlighet". Föreläser gör Emma Ehn, ST-läkare, doktorand, Klinisk Genetik, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Anmälan samt mer information » (PDF i nytt fönster)

Café Minnesvärt • Sthlm 

28
sep
Datum: 28 september 2023
Tid: 18:00 – 19:30
Plats:
Erstagatan 1 K, Stockholm
Arrangör:
Ersta diakoni

Ersta diakoni bjuder in till Café Minnesvärt, ämnet för kvällen är ”Jaget och hjärnan – Självbild vid kognitiv sjukdom”.

Jemima Bentham, diakon och chef för Ersta kyrka talar om hur en sjukdomsdiagnos påverkar självbilden; vem är jag om jag inte kan fortsätta arbeta? Om jag måste äta mediciner som förändrar min personlighet? Om jag inte minns mina närmaste? Hur kan vi bibehålla vårt ”jag” då?

Café Minnesvärt är avgiftsfritt, föranmälan krävs.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Digitala konststunder för personer med demensdiagnos • Online 

3
okt
Datum: 3 oktober 2023
Tid: 14:00 – 15:15
Plats:
Online, Teams
Arrangör:
Nationalmuseum

Nationalmuseums digitala konststunder för personer med demensdiagnos vänder sig till grupper på boenden eller i daglig verksamhet. Boka in er grupp för en trevlig stund med social samvaro och konstupplevelser på distans.

Den digitala konststunden är avgiftsfri, föranmälan krävs.

Presentationen äger rum via det digitala verktyget Microsoft Teams och tar ca 1 timme och 15 minuter.

Anmälan och mer information via Nationalmuseums hemsida »

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

3
okt
Datum: 3 oktober 2023
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern och bor i Stockholms län – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast onsdag kväll veckan innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Årligt möte SveDem • Sthlm 

4
okt
Datum: 4 oktober 2023
Tid: 9:00 – 16:00
Plats:
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Arrangör:
SveDem

SveDem bjuder in till årligt möte. Under dagen föreläser bland andra Maria Eriksdotter, professor/överläkare, registerhållare SveDem, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Wilhelmina Hoffman, läkare och specialist i geriatrik, VD Svenskt Demenscentrum, Lena Kilander, professor i geriatrik, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala och Linus Jönsson, läkare och professor, Karolinska institutet, Stockholm.

Program och anmälan via SveDems hemsida » (nytt fönster)

ACTuell Gerodonti 2023 – Jubileumskonferens • Sthlm 

6
okt
Datum: 6 oktober 2023
Tid: 8:30 – 16:00
Plats:
Stockholms sjukhem
Arrangör:
Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT)

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjuder in till 10-års jubileum för ACTuell Gerodonti.

Jubiléet bjuder på föreläsare och avslutas med en konsensusdiskussion om inriktning för FoUU-verksamhet inom gerodonti med utblick mot 2033. ACT-konferensen ger kunskap och inspiration att ta hem. Den ger också möjlighet att träffa kollegor och bygga nätverk. Konferensen är i år utan kostnad som en del av jubileumsåret.

Läs mer och anmäl dig via ACT:s hemsida » (nytt fönster)

En dag om nationella minoriteter/urfolk och den nationella anhörigstrategin • Borås eller Online 

10
okt
Datum: 10 oktober 2023
Tid: 9:00 – 12:00
Plats:
Träffpunkt Simonsland, Borås eller online
Arrangör:
Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till en dag om nationella minoriteter/urfolk och den nationella anhörigstrategin.

Medverkande bl.a. - Socialstyrelsens projekt om stöd stöd för att öka kunskapen om de nationella minoriteterna i äldreomsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård.  Gregor Kwiek, Haninge kommun om Sveriges första romska pensionärsorganisation, Susanne R Suvanto, Nka, om den nationella anhörigstrategin och betydelsen av personcentrering m fl.

Förmiddagen är avgiftsfri och det går att delta på plats i Borås alternativt online, föranmälan krävs.

Mer information samt anmälan » (nytt fönster)