Kalender

Kognitiva sjukdomar och digitala hjälpmedel • Online 

25
nov
Datum: 25 november 2021
Tid: 13:00 – 15:00
Plats:
Online, Zoom

North Sweden Life Science Ecosystem inom ECHAlliance och SOLH bjuder in till en digital workshop kring hur digitala hjälpmedel kan bidra i diagnostik och behandling samt bidra till ökad livskvalitet för personer med kognitiv sjukdom och anhöriga.

Genom att delta får du:

 • Träffa personer och organisationer intresserade av området kognitiva sjukdomar och digitala hjälpmedel.
 • Information om möjligheter till samverkan inom området.
 • Hitta samarbeten och partners för att i nästa steg planera en framtida ansökan.

Syftet är att visa på behov och goda exempel för att tillsammans ringa in områden inom kognitiva sjukdomar och digitala hjälpmedel att arbeta vidare med. Workshopen kommer att följas upp med ytterligare ett tillfälle tisdag 30 november för att jobba vidare mot att få ihop konkret samverkan inom till exempel EU:s forsknings- och utvecklingsprogram.

Workshopen är avgiftsfri, anmälan krävs. Mer information »

Arrangörer
Support Office for Life Science & Health (SOLH). Parter i SOLH-projektet är Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt Luleå tekniska universitet. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH.

Mötesplats Ung anhörig • Online 

7
dec
Datum: 7 december 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under höstenkunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Riksforum för sjuksköterskor 2021 • Online 

8
dec
Datum: 8 – 9 december 2021
Tid: Se program nedan
Plats:
Distansföreläsning via Microsoft Teams
Arrangör:
RFSÄD & KUI

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård bjuder tillsammans (RFSÄD) med KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) in till årets riksforum för sjuksköterskor 2021. Ett rikstäckande forum med fortbildningsdagar speciellt utformad för dig inom vården av äldre och personer med demenssjukdom.

Program och mer information »

Sjuksköterskedagarna 2022 • Stockholm 

8
mar
Datum: 8 – 9 mars 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Münchenbryggeriet
Arrangör:
Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening bjuder in till tvådagarskonferens. Under dagarna kan du fördjupa dig inom områden som personcentrerad vård och omvårdnad, levnadsvanor, agenda 2030 och sjuksköterskans roll.

Mer information »

Sikta mot stjärnorna • Stockholm 

1
apr
Datum: 1 april 2022
Tid: 9:00 – 16:15
Plats:
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum & SveDem

Efter att pandemin satt käppar i hjulet vid två tillfällen hoppas vi nu äntligen kunna arrangera inspirationsdagen Sikta mot Stjärnorna – vägen till en personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom. Inspirationsdagen tar avstamp i Stjärnmärkt, Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell som på kort tid blivit populär. I dag finns fler än 100 Stjärnmärkta enheter i landet.

Under dagen delar Malmö, Sollentuna och Söderhamn med sig av sina erfarenheter av Stjärnmärkt. Hur har omvårdnaden på deras enheter påverkats? Vad tycker vårdtagarna och deras anhöriga? Ledarskapet och miljöns utformning ur ett personcentrerat perspektiv är andra teman som tas upp under dagen.

Bland föreläsarna märks även professor Helle Wijk, professor vid Göteborgs unversitet, Frida Nobel, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen, Sibylle Mayer, överläkare, Gävle/Hudiksvall och Monica Berglund, Banga Akademi.

Ladda ned programmet (nytt fönster)

Anmälan » (nytt fönster)

Skandinavisk ledarskapskonferens • Stockholm 

26
sep
Datum: 26 – 27 september 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

Den 26-27 september 2022 sätter vi åter strålkastarljuset på ledarskapet i demensomsorgen. Du som är chef eller arbetsledare är då hjärtligt välkommen till City Conference Centre i Stockholm och konferensen Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens ansvar! Bakom evenemanget står Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Nationalt videnscenter for demens och Svenskt Demenscentrum.

Det är femte gången som Skandinaviens nationella demenscentrum samarbetar kring en konferens på temat ledarskap. Vi fortsätter där vi slutade förra gången, i Köpenhamn 2018, och sätter nu in begreppet personcentrad omvårdnad i ett större sammanhang. En verklig expert på detta område är professor Brendan McCormack som talar om vikten av att skapa en personcentrerad kultur på arbetsplatsen – en central utmaning för ledarskapet.

Andra föreläsare tar upp teman som:

 • Konsten att förändra med tillit
 • Att leda i en politiskt styrd organisation
 • Behöver vi mer galenskap i äldreomsorgen?
 • Kön och etnicitet
 • Framtidens ledare

City Conference Centre ligger i Norra Latins anrika läroverk, beläget centralt i Stockholm i kvarter med många hotell och restauranger. Välkommen!

Program
Konferensen varvar plenumföreläsningar med parallella seminarier. Val av seminarier sker vid anmälan och är bindande. Programmet hittar du här »

Målgrupper
Chefer och arbetsledare, utvecklingsledare, beslutsfattare på̊ olika nivåer samt personer med intresse för ledarskapsfrågor inom demensområdet.

Kvällsarrangemang
Måndagen den 26 september kl. 19.00 bjuder Stockholms stad föreläsare och deltagare på̊ buffé i Stockholms stadshus.

Avgift
Konferensavgift vid anmälan till och med 15 maj 2022: 3 995 SEK (4 993,74 SEK, inkl. moms). Från och med den 16 maj 2022 är konferensavgiften: 4 700 SEK (5 875 SEK, inkl. moms). I avgiften ingår föreläsningar och seminarier, lunch och kaffe. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Tillägg för Norge
För företag/organisation och privatpersoner i Norge blir konferensavgiften exklusive moms då Norge ej är med i EU.

Konferensavgiften betalas mot faktura alternativt med kort. Faktura skickas ut inom två veckor efter anmälan.

Anmäl dig här »

Den här informationen behöver du vid anmälan:

 • Organisationsnummer (Sverige)/CVR-nummer (Danmark)
 • GLN (endast för Sverige, ej obligatoriskt)
 • Fakturaadress
 • Fakturareferens