Kalender

Norrländska demensdagen 

6
okt
Datum: 6 oktober 2022
Tid: 8:00 – 16:30
Plats:
Aula Nordica, Umeå Universitet
Arrangör:
Region Västerbotten & Umeå universitet

Geriatriskt centrum, Region Västerbotten & Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet bjuder för fjärde gången in till Norrländska Demensdagen i Umeå.

Norrländska Demensdagen riktar sig både till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med personer som drabbats av demenssjukdom och till dig som är politiker eller tjänsteman som vill uppdatera dina kunskaper inom demensområdet. Under konferensen presenteras aktuell kunskap inom diagnostik, behandling, rehabilitering och omvårdnad.

Program och mer information »

Lärandeforum - Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg • Online 

22
sep
Datum: 22 september 2023
Tid: 13:00 – 15:00
Plats:
Online via Teams
Arrangör:
Helsingborgs stad

Helsingborgs stad bjuder in till digitalt lärandeforum kopplat till projektet "Tillsammans skapar vi den omtänksamma staden – Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg".

Projektet bygger på de lärdomar Helsingborgs stad gjort i projektet Den (ut)forskande staden och består av tre delar; test av arbetssättet vårdinnovatör i kontexten demensvänliga utemiljöer där offentlig toalett utgör ett case, kunskapsdelning genom lärandeforum och forskning.

Arbetsgruppen har som ambition att skapa ett lärandeforum där intressenter får ta del av projektets process, de lärdomar och erfarenheter som görs, kontinuerligt under projektets gång. Ett forum för gemensamt delande av kunskap och erfarenheter på området och samtidigt verka för spridning av kunskap om demens och vikten av att skapa ett demensvänligt samhälle.

Program och anmälan » (PDF i nytt fönster)

Webbinarium om Alzheimers sjukdom 

26
sep
Datum: 26 september 2023
Tid: 9:00 – 11:00
Plats:
Online
Arrangör:
Hjärnfonden med flera

Med nya tekniker att upptäcka Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadie, och nya sjukdomsmodifierande mediciner som snart kan nå marknaden, ställer vi oss frågan om det svenska sjukvårdssystemet är rustat för de här banbrytande förändringarna? Med flera internationella deltagare, och tillsammans med bland annat Alzheimerforskaren Kaj Blennow, professorn i hälsoekonomi, Linus Jönsson och Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist, diskuteras nya sätt att se på Alzheimers sjukdom under ett livesänt webbinarium som Hjärnfonden arrangerar med bland annat European Brain Council (EBC).

Webbinariet är avgiftsfritt och hålls på engelska, föranmälan krävs.

Mer information och anmälan » (nytt fönster)

Digitala konststunder för personer med demensdiagnos • Online 

26
sep
Datum: 26 september 2023
Tid: 14:00 – 15:15
Plats:
Online, Teams
Arrangör:
Nationalmuseum

Nationalmuseums digitala konststunder för personer med demensdiagnos vänder sig till grupper på boenden eller i daglig verksamhet. Boka in er grupp för en trevlig stund med social samvaro och konstupplevelser på distans.

Den digitala konststunden är avgiftsfri, föranmälan krävs.

Presentationen äger rum via det digitala verktyget Microsoft Teams och tar ca 1 timme och 15 minuter.

Anmälan och mer information via Nationalmuseums hemsida »

Café Minnesvärt • Sthlm 

28
sep
Datum: 28 september 2023
Tid: 18:00 – 19:30
Plats:
Erstagatan 1 K, Stockholm
Arrangör:
Ersta diakoni

Ersta diakoni bjuder in till Café Minnesvärt, ämnet för kvällen är ”Jaget och hjärnan – Självbild vid kognitiv sjukdom”.

Jemima Bentham, diakon och chef för Ersta kyrka talar om hur en sjukdomsdiagnos påverkar självbilden; vem är jag om jag inte kan fortsätta arbeta? Om jag måste äta mediciner som förändrar min personlighet? Om jag inte minns mina närmaste? Hur kan vi bibehålla vårt ”jag” då?

Café Minnesvärt är avgiftsfritt, föranmälan krävs.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Navigeringskurs för anhöriga • Sthlm 

28
sep
Datum: 28 september 2023
Tid: 18:00 – 20:00
Plats:
Vasaträffen, Norrtullsgatan 12L
Arrangör:
Region Stockholm & Stockholms stad

Region Stockholm och Stockholms stad bjuder in till navigeringskurs. Kursen hålls i föreläsningsform och vänder sig till dig som har en närstående som är under 65 år eller yrkesverksam under 70 år samt har genomgått en minnesutredning på Kognitiv mottagning, Karolinska sjukhuset i Huddinge eller Solna.

Ni kan gå flera från samma familj och bekantskapskrets för att på bästa sätt kunna stödja varandra och den som har en kognitiv sjukdom.

Kvällens föreläsinng är "Kognitiva sjukdomar och ärftlighet". Föreläser gör Emma Ehn, ST-läkare, doktorand, Klinisk Genetik, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Anmälan samt mer information » (PDF i nytt fönster)

Digitala konststunder för personer med demensdiagnos • Online 

3
okt
Datum: 3 oktober 2023
Tid: 14:00 – 15:15
Plats:
Online, Teams
Arrangör:
Nationalmuseum

Nationalmuseums digitala konststunder för personer med demensdiagnos vänder sig till grupper på boenden eller i daglig verksamhet. Boka in er grupp för en trevlig stund med social samvaro och konstupplevelser på distans.

Den digitala konststunden är avgiftsfri, föranmälan krävs.

Presentationen äger rum via det digitala verktyget Microsoft Teams och tar ca 1 timme och 15 minuter.

Anmälan och mer information via Nationalmuseums hemsida »

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

3
okt
Datum: 3 oktober 2023
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern och bor i Stockholms län – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast onsdag kväll veckan innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Årligt möte SveDem • Sthlm 

4
okt
Datum: 4 oktober 2023
Tid: 9:00 – 16:00
Plats:
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Arrangör:
SveDem

SveDem bjuder in till årligt möte. Under dagen föreläser bland andra Maria Eriksdotter, professor/överläkare, registerhållare SveDem, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Wilhelmina Hoffman, läkare och specialist i geriatrik, VD Svenskt Demenscentrum, Lena Kilander, professor i geriatrik, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala och Linus Jönsson, läkare och professor, Karolinska institutet, Stockholm.

Program och anmälan via SveDems hemsida » (nytt fönster)

ACTuell Gerodonti 2023 – Jubileumskonferens • Sthlm 

6
okt
Datum: 6 oktober 2023
Tid: 8:30 – 16:00
Plats:
Stockholms sjukhem
Arrangör:
Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT)

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjuder in till 10-års jubileum för ACTuell Gerodonti.

Jubiléet bjuder på föreläsare och avslutas med en konsensusdiskussion om inriktning för FoUU-verksamhet inom gerodonti med utblick mot 2033. ACT-konferensen ger kunskap och inspiration att ta hem. Den ger också möjlighet att träffa kollegor och bygga nätverk. Konferensen är i år utan kostnad som en del av jubileumsåret.

Läs mer och anmäl dig via ACT:s hemsida » (nytt fönster)

En dag om nationella minoriteter/urfolk och den nationella anhörigstrategin • Borås eller Online 

10
okt
Datum: 10 oktober 2023
Tid: 9:00 – 12:00
Plats:
Träffpunkt Simonsland, Borås eller online
Arrangör:
Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till en dag om nationella minoriteter/urfolk och den nationella anhörigstrategin.

Medverkande bl.a. - Socialstyrelsens projekt om stöd stöd för att öka kunskapen om de nationella minoriteterna i äldreomsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård.  Gregor Kwiek, Haninge kommun om Sveriges första romska pensionärsorganisation, Susanne R Suvanto, Nka, om den nationella anhörigstrategin och betydelsen av personcentrering m fl.

Förmiddagen är avgiftsfri och det går att delta på plats i Borås alternativt online, föranmälan krävs.

Mer information samt anmälan » (nytt fönster)