Kalender

Öppna föreläsningar för allmänheten om demenssjukdom/kognitiva sjukdomar • Sthlm 

14
mar
Datum: 14 mars 2023
Tid: 13:00 – 16:15
Plats:
Sune Bergströmsalen J3:07, Bioclinicum, Solnavägen 30, Solna
Arrangör:
Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Svenskt Demenscentrum

bild på hjärnanDen 14 mars är allmänheten välkommen till Nya Karolinska Solna för att lyssna på några av landets ledande hjärnforskare. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset håller då öppna föreläsningar om demenssjukdom/kognitiva sjukdomar.

Föreläsningarna är populärvetenskapliga och vänder sig till patienter, anhöriga och en intresserad allmänhet men även personal inom vård och omsorg är välkomna.

Bland föreläsarna märks professorerna Caroline Graff, Per Svenningsson och Lars-Olof Wahlund som tar upp:

 • Är demenssjukdomar ärftliga?
 • Parkinsondemens och Lewykroppsdemens
 • Kognitiva utredningar – vad ingår och vad letar man efter?

Samtliga föreläsningar är avgiftsfria men deltagare behöver anmäla sig nedan senast den 24 februari.

Eftermiddagen arrangeras av Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Svenskt Demenscentrum.

 

Café Förgätmigej • Linköping 

2
feb
Datum: 2 februari 2023
Tid: 16:30 – 18:00
Plats:
Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Arrangör:
Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan

Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan bjuder in till Café Förgätmigej.

Träffen är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intressenter.

Tema: ”Diakoni – kyrkans omsorg”.
Anna Offelin, diakon i Svenska kyrkan, berättar om på vilket sätt kyrkan kan vara en resurs och ett stöd vid sjukdom. Både för den som drabbas och för den som är närstående.

Trubadur Mathias Brandin Beltramo sjunger och spelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

14
feb
Datum: 14 februari 2023
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern och bor i Stockholms län – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Träffpunkt Partner mitt i livet • Online 

17
feb
Datum: 17 februari 2023
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Online
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Sensus & SNAPH

Du som bor i Stockholms län och har en partner under 65 år som drabbats av en kognitiv sjukdom – kom och träffa andra i en liknande situation

Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd. Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller vid flera.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen. Träffarna är kostnadsfria.

Träffpunkten "Partner mitt i livet" är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Studieförbundet Sensus och SNAPH (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa)

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Café Förgätmigej • Linköping 

2
mar
Datum: 2 mars 2023
Tid: 16:30 – 18:00
Plats:
Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Arrangör:
Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan

Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan bjuder in till Café Förgätmigej.

Träffen är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intressenter.

Heminstruktörerna Ann-Sofie Öhman och Patric Bladh informerar om syn- och hörselhjälpmedel.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

7
mar
Datum: 7 mars 2023
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern och bor i Stockholms län – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar • Sthlm 

16
mar
Datum: 16 mars 2023
Tid: 8:30 – 16:00
Plats:
Bonnier Konferens
Arrangör:
Akademiforum

Programmet 2023 aktualiserar nyheterna kring nya behandlingsmöjligheter mot Alzheimers sjukdom. En nyligen avslutad klinisk prövning med en antikropp mot Alzheimers sjukdom har visat på lovande resultat. Men hur skall vården organiseras för att kunna möta nya vårdinsatser som behövs i samband med nya behandlingsmetoder? Och hur diagnosticeras “rätt” patienter som kan ha nytta av behandling. Dessa och flera andra aktuella frågor kring diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom avhandlas under dagen, där bl.a. professor Kaj Blennow från Göteborgs Universitet medverkar.

Program och mer information finns via Akademiforums hemsida »

Träffpunkt Partner mitt i livet • Online 

17
mar
Datum: 17 mars 2023
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Online
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Sensus & SNAPH

Du som bor i Stockholms län och har en partner under 65 år som drabbats av en kognitiv sjukdom – kom och träffa andra i en liknande situation

Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd. Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller vid flera.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen. Träffarna är kostnadsfria.

Träffpunkten "Partner mitt i livet" är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar, Studieförbundet Sensus och SNAPH (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa)

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Café Minnesvärt • Sthlm 

23
mar
Datum: 23 mars 2023
Tid: 18:00 – 19:30
Plats:
Erstagatan 1 K, Stockholm
Arrangör:
Ersta äldreomsorg, Ersta diakoni

Ersta diakoni bjuder in till Café Minnesvärt, ämnet för kvällen är ”Stöd för anhöriga”.

Cecilia Erkstam är erfaren anhörigkonsulent inom äldreomsorgen i Södermalms stadsdelsförvaltning. Cecilia kommer att informera om vad Stockholms stad erbjuder för olika typer av stöd till dig som är anhörig till en sjuk närstående. Du är inte ensam!

Café Minnesvärt är avgiftsfritt, föranmälan krävs.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Demenssjukdom och kognitiv sikt hos äldre • online 

30
mar
Datum: 30 mars 2023
Tid: 9:20 – 15:50
Plats:
Online
Arrangör:
Gothia Kompetens

Gothia Kompetens bjuder in till sin årliga konferens med fokus på bättre stöd till äldre med demenssjukdom och kognitiv svikt.

För sjunde året samlas några av landets ledande experter inom kognition- och demensområdet, som delar med sig av aktiviteter och metoder som minskar symtomen och höjer livskvaliteten för den äldre och underlättar för personalen.

Under konferensen lär du dig bland annat mer om:

 • Hur du kan bli bättre på att hantera och bemöta ett aggressivt och hotfullt beteende
 • Tand- och munhälsans roll vid demenssjukdom
 • Viktiga erfarenheter Sveriges första demensby – Månstorps ängar i Vellinge
 • Praktiska verktyg i mötet med den anhörige
 • Hur ett demensteam från start ökar tryggheten hos den som fått en demensdiagnos
 • Den brittiska metoden Music in Mind som handlar om att skapa musik tillsammans i stunden.

Mer information och program »

Anhörig i nöd och lust • Online & Göteborg 

30
mar
Datum: 30 mars 2023
Tid: 13:00 – 17:00
Plats:
Online eller Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg
Arrangör:
Bräcke diakoni

Bräcke diakoni bjuder in till en avgiftsfri halvdagskonferens.

Hur kan man stärka personer över 65 som stöttar eller vårdar sin partner i hemmet?
Ta del av anhörigas egna tankar, våra föreläsares djupa kunskap och ta del av det utbildningsmaterial som projektet tagit fram.

Ur programmet:

 • Den livsviktiga beröringen Hur kan oxytocin och beröring påverka parrelationer? Kerstin Uvnäs-Moberg, läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter.
 • Låt det opratade bli sagt Att börja prata om tankar och känslor som ofta förblir opratade i parförhållanden där den ena är beroende av den andres hjälp är hälsosamt för båda. Ann-Marie Stenhammar, projektledare och utredare.
 • Våld i äldres nära relationer Våld i nära relationer förekommer i alla grupper. Trots det finns det en utbredd föreställning om att ingen skulle vilja utöva våld och övergrepp mot äldre. Detta leder till att våldet i många fall förblir oupptäckt, eller att den som är våldsutsatt inte blir trodd om hen berättar för någon om våldet. Anette Marklund, Utbildare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet.
 • Om Bräcke projekt I nöd och lust Om erfarenheter och projektets material. Lisa Scheljde, projektledare, och Helena Holmberg.

Moderator: Susanne Rolfner-Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet, representerar Nka i projektets ledningsgrupp.

Konferensen arrangeras av Bräcke projekt I nöd och lust. Det går att delta online eller på plats. Du anger i din anmälan vilket du önskar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)