Kalender

Demenssjukdom och kognitiv sikt hos äldre • online 

30
mar
Datum: 30 mars 2023
Tid: 9:20 – 15:50
Plats:
Online
Arrangör:
Gothia Kompetens

Gothia Kompetens bjuder in till sin årliga konferens med fokus på bättre stöd till äldre med demenssjukdom och kognitiv svikt.

För sjunde året samlas några av landets ledande experter inom kognition- och demensområdet, som delar med sig av aktiviteter och metoder som minskar symtomen och höjer livskvaliteten för den äldre och underlättar för personalen.

Under konferensen lär du dig bland annat mer om:

  • Hur du kan bli bättre på att hantera och bemöta ett aggressivt och hotfullt beteende
  • Tand- och munhälsans roll vid demenssjukdom
  • Viktiga erfarenheter Sveriges första demensby – Månstorps ängar i Vellinge
  • Praktiska verktyg i mötet med den anhörige
  • Hur ett demensteam från start ökar tryggheten hos den som fått en demensdiagnos
  • Den brittiska metoden Music in Mind som handlar om att skapa musik tillsammans i stunden.

Mer information och program »

Vi kan bättre! • Webbinarium 

6
mar
Datum: 6 mars 2024
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Online
Arrangör:
Geras Solutions

Tvärprofessionell samverkan är ett måste vid behandling och uppföljning av kognitiv sjukdom, både internt och mellan huvudmännen. En vårdplan krävs som vid andra kroniska sjukdomar. Det menar Wilhelmina Hoffman, geriatriker och chef för Svenskt Demenscentrum, som deltar i Geras Solutions lunchwebbinarium.

Anmäl dig här (nytt fönster)

Café Förgätmigej • Linköping 

7
mar
Datum: 7 mars 2024
Tid: 16:30 – 18:00
Plats:
Hagdahlska Huset, seniorcenter, Platensgatan 2
Arrangör:
Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan

Träffen är till för dig som har en kognitiv sjukdom/demenssjukdom, dina närstående och övriga intressenter.

”Hörsel och kognition - Vad vi kan göra, för att bättre höra”, Marie Öberg och Bodil Eriksson, hörselpedagoger i Region Östergötland.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Digital träffpunkt Partner mitt i livet 

8
mar
Datum: 8 mars 2024
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Online
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Partner mitt i livet vänder sig till dig i Stockholms län som har en partner under 65 år med en kognitiv sjukdom.

Du som har en partner under 65 år som drabbats av en kognitiv sjukdom - kom och träffa andra i en liknande situation

Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.
Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller vid flera.

Träffarna är kostnadsfria. Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan.

Träffpunkten "Partner mitt i livet" är en samverkan mellan anhörigkonsulenter i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Kontaktuppgifter och mer informration » (PDF i nytt fönster)

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2024 • Sthlm 

14
mar
Datum: 14 mars 2024
Tid: 9:30 – 16:00
Plats:
Bonnier Konferens
Arrangör:
Akademiforum

Akademiformum bjuder in till nationell konferens om kognitiva sjukdomar.

Under 2023 och 2024 inträffar flera milstolpar inom området kognitiva sjukdomar. Det kanske mest betydelsefulla är registreringen av ett immunterapi-preparat i USA sommaren 2023 och i slutet på september även i Japan. Nu inväntas beslut från den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Vid Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2024 finns därför en viss “beredskap” ifall det i programmet behöver lyftas in nyheter just kring behandlingen av Alzheimers sjukdom.

Som en omedelbar konsekvens av framtida behandlingsmöjligheter aktualiserar vi det senaste kring diagnostiken av kognitiv sjukdom. Och tittar lite närmare på både kognitiv testning och blodmarkörer. Hur nära kliniken och hur hållbara/säkra är de nya metoderna med digital testning respektive blodmarkörer? 

Program »

Anmälan och mer information »

Café Just Nu • Norrtälje 

14
mar
Datum: 14 mars 2024
Tid: 13:30 – 15:30
Plats:
Mariagården, Kyrkogatan 4, Norrtälje
Arrangör:
Roslagens Demensförening & Norrtälje konsthall

Välkommen till Café Just Nu, en mötesplats för par där ena partnern har en kognitiv sjukdom.

Målsättningen med Café Just Nu är att skapa en mötesplats med möjlighet att träffa andra i samma situation och få nya vänner. En plats där man känner trygghet så man vågar vara sig själv.

Träffen är avgiftsfri, föranmäl dig gärna till justnu2023@gmail.com

Läs mer om Café Just Nu » (PDF i nytt fönster)

Digital mötesplats, Stockholms län • Online 

15
mar
Datum: 15 mars 2024
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Digitalt via Zoom
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Bor du i Stockholms län och hjälper din förälder eller vän (+65 år) som drabbats av kognitiv sjukdom/demenssjukdom eller psykisk ohälsa?
På den digitala mötesplatsen träffar du andra i liknande situation att dela erfarenhet, upplevelser, tankar och känslor med. Tillsammans funderar vi över strategier i vardagen och på hur vi själva kan må bra.

Du kan vara med en gång eller flera gånger, du anmäler dig till varje tillfälle och då får du en ny länk.

Samtalsledaren finns uppkopplad 15 minuter innan gruppen startar, ifall du vill prova att tekniken fungerar.

Träffarna är avgiftsfria men föranmälan krävs, max 6 deltagare per tillfälle.

Kontaktuppgifter och mer information » (PDF i nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

19
mar
Datum: 19 mars 2024
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern och bor i Stockholms län – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller flera. Det bjuds på en smörgås och te/kaffe. Anmälan görs inför varje tillfälle, senast måndag förmiddag inför varje träff.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Café Minnesvärt • Sthlm 

21
mar
Datum: 21 mars 2024
Tid: 18:30 – 20:00
Plats:
Ersta konferens, Erstagatan 1 K
Arrangör:
Ersta diakoni

Ersta diakoni bjuder in till Café Minnesvärt, ämnet för kvällen är ”Hur ser det ut i hjärnan då minnet blir sämre?”.

Inger Nennesmo är docent och överläkare i neuropatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon kommer att berätta om vilka förändringar man kan se i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och frontallobsdemens.

Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som på något sätt berörs av kognitiva sjukdomar. Träffen är avgiftsfri, föranmälan krävs.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Café Minnesvärt • Sthlm 

21
mar
Datum: 21 mars 2024
Tid: 18:30 – 20:00
Plats:
Ersta konferens, Erstagatan 1 K
Arrangör:
Ersta diakoni

Ersta diakoni bjuder in till Café Minnesvärt, ämnet för kvällen är ”Hur ser det ut i hjärnan då minnet blir sämre?”.

Inger Nennesmo är docent och överläkare i neuropatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon kommer att berätta om vilka förändringar man kan se i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och frontallobsdemens.

Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som på något sätt berörs av kognitiva sjukdomar. Träffen är avgiftsfri, föranmälan krävs.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

BPSD-registrets anhörigföreläsning • Online 

3
apr
Datum: 3 april 2024
Tid: 12:00 – 12:45
Plats:
Online via Zoom
Arrangör:
BPSD-registret

BPSD-registret bjuder in till anhörigföreläsning.
Du får mer information om:

  • Vad är BPSD?
  • Vad är BPSD-registret?
  • Filmvisning med exempel på hur du som anhörig kan vara delaktig.
  • Anhörigstöd. Webbinariet avslutas med en frågestund.

Du kan skriva in dina frågor i chatten under föreläsningen.

Webbinariet är avgiftsfritt och hålls via Zoom.

Anmälan samt mer information » (nytt fönster)