Kalender

Café Minnesvärt • Sthlm 

23
mar
Datum: 23 mars 2023
Tid: 18:00 – 19:30
Plats:
Erstagatan 1 K, Stockholm
Arrangör:
Ersta äldreomsorg, Ersta diakoni

Ersta diakoni bjuder in till Café Minnesvärt, ämnet för kvällen är ”Stöd för anhöriga”.

Cecilia Erkstam är erfaren anhörigkonsulent inom äldreomsorgen i Södermalms stadsdelsförvaltning. Cecilia kommer att informera om vad Stockholms stad erbjuder för olika typer av stöd till dig som är anhörig till en sjuk närstående. Du är inte ensam!

Café Minnesvärt är avgiftsfritt, föranmälan krävs.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Café Just Nu • Norrtälje 

18
apr
Datum: 18 april 2024
Tid: 13:30 – 15:30
Plats:
Mariagården, Kyrkogatan 4, Norrtälje
Arrangör:
Roslagens Demensförening & Norrtälje konsthall

Välkommen till Café Just Nu, en mötesplats för par där ena partnern har en kognitiv sjukdom.

Målsättningen med Café Just Nu är att skapa en mötesplats med möjlighet att träffa andra i samma situation och få nya vänner. En plats där man känner trygghet så man vågar vara sig själv.

Träffen är avgiftsfri, föranmäl dig gärna till justnu2023@gmail.com

Läs mer om Café Just Nu » (PDF i nytt fönster)

Sikta mot stjärnorna! • Sthlm (fullbokad) 

22
apr
Datum: 22 april 2024
Tid: 8:35 – 15:30
Plats:
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum och SveDem

Den 22 april ägnar vi åter en heldag åt Stjärnmärkt, Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell. Inspirationsdagen Sikta mot stjärnorna - vägen till en personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom vänder sig till Stjärninstruktörer, chefer och medarbetare, både på Stjärnmärkta enheter och på enheter som är på väg att
genomföra utbildningsmodellen.

Även du som kort och gott är nyfiken på Stjärnmärkt är varmt välkommen.

Under dagen får du ta del av lärande exempel från
Stjärnmärkta enheter. På vilka sätt har Stjärnmärkt påverkat omsorgen? Och hur håller de engagemanget vid liv?

Vi bjuder även på föreläsningar om bland annat 
personcentrerad kommunikation och om de senaste inom forskningen. Dessutom presenteras en helt ny 
webbutbildning.

OBS! Konferensen är fullbokad

 

Biståndshandläggaren i fokus 2024 • Online 

23
apr
Datum: 23 april 2024
Tid: 9:20 – 15:40
Plats:
Online
Arrangör:
Gothia Kompetens

Gothia Kompetens bjuder in till sin årliga konferens som fokuserar på biståndshandläggarens roll, som är en viktig del i teamet runt den äldre personen.

Programmet är framtaget i nära samarbete med professionen. Precis som de senaste åren genomförs konferensen som en livesänd webbkonferens.

Lär dig mer om:

  • Senaste rättspraxis och aktuella domar.
  • Biståndshandläggarens unika roll som entrévärd till äldreomsorgen.
  • Vilken roll har du i framtiden?
  • Etiska utmaningar i handläggningen – om balans mellan inre behov och yttre krav.
  • Nyheter inom handläggning och dokumentation.
  • Biståndshandläggare motverkar ensamhet – aktuellt projekt i Hallstahammar.

Mer infomration via Gothia Kompetens hemsida » (nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Sthlm 

23
apr
Datum: 23 april 2024
Tid: 17:30 – 19:00
Plats:
Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12M
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern och bor i Stockholms län – kom och träffa andra i en liknande situation. Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller flera. Det bjuds på en smörgås och te/kaffe. Anmälan görs inför varje tillfälle, senast måndag förmiddag inför varje träff.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Café Förgätmigej • Linköping 

2
maj
Datum: 2 maj 2024
Tid: 16:30 – 18:00
Plats:
Hagdahlska Huset, seniorcenter, Platensgatan 2
Arrangör:
Linköpings kommun, Demensföreningen i Linköping, Resurspoolen & Studieförbundet vuxenskolan

Träffen är till för dig som har en kognitiv sjukdom/demenssjukdom, dina närstående och övriga intressenter.

"Hjälpmedel som kan underlätta vardagen vid kognitiv sjukdom/ demenssjukdom", arbetsterapeuterna Hanna Wärnelius och Frida Djerf från Demenscenter.
Trubadur Mathias Brandin Beltramo sjunger och spelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Digital träffpunkt Partner mitt i livet 

3
maj
Datum: 3 maj 2024
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Online
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Partner mitt i livet vänder sig till dig i Stockholms län som har en partner under 65 år med en kognitiv sjukdom.

Du som har en partner under 65 år som drabbats av en kognitiv sjukdom - kom och träffa andra i en liknande situation

Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.
Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller vid flera.

Träffarna är kostnadsfria. Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan.

Träffpunkten "Partner mitt i livet" är en samverkan mellan anhörigkonsulenter i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Kontaktuppgifter och mer informration » (PDF i nytt fönster)

Sömlös vård och omsorg • webbinarium 

15
maj
Datum: 15 maj 2024
Tid: 14:00 – 16:00
Plats:
Online via Teams
Arrangör:
Svensk Demenscentrum

I det andra avgiftsfria webbinariet inom ramen för projektet Sömlös vård och omsorg analyserar vi bland annat resultaten från den kartläggning som genomfördes i början av 2024.

Sömlös vård och omsorg handlar om att vårdförloppet och insatsförloppet bör vara ett självklart kontinuum för den som insjuknar i en demenssjukdom.  Projekt Sömlös vård har som uppdrag att hitta bra lösningar och metoder som kan göra det självklart och lättarbetat att arbeta sömlöst, och se till att dessa lösningar och metoder sprids. Här finns utmaningar men också goda möjligheter.

Anmäl dig här » (nytt fönster)

Program för webbinariet (med reservation för ändringar):

14.00
Välkommen! 
Lärande exempel: Arbete med Proaktiv SIP, samarbete mellan region-kommun i Lerum

14.30
Aktuellt läge för sömlös vård och omsorg; slutsatser så här långt baserat på två enkäter som besvarats av medarbetare och ledning under februari 2024

15.15 
Panelsamtal: Hur får vi förloppen att vävas samman?

15.35 
Presentation av Socialstyrelsen

15.50-16.00
Information om höstens seminarium 2 oktober
Tack för idag! 

Webbinariet organiseras av Svenskt Demenscentrum och kommer att spelas in.
VARMT VÄLKOMMEN!

Café Just Nu • Norrtälje 

16
maj
Datum: 16 maj 2024
Tid: 13:30 – 15:30
Plats:
Mariagården, Kyrkogatan 4, Norrtälje
Arrangör:
Roslagens Demensförening & Norrtälje konsthall

Välkommen till Café Just Nu, en mötesplats för par där ena partnern har en kognitiv sjukdom.

Målsättningen med Café Just Nu är att skapa en mötesplats med möjlighet att träffa andra i samma situation och få nya vänner. En plats där man känner trygghet så man vågar vara sig själv.

Träffen är avgiftsfri, föranmäl dig gärna till justnu2023@gmail.com

Läs mer om Café Just Nu » (PDF i nytt fönster)

Digital mötesplats, Stockholms län • Online 

17
maj
Datum: 17 maj 2024
Tid: 12:00 – 13:00
Plats:
Digitalt via Zoom
Arrangör:
Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Bor du i Stockholms län och hjälper din förälder eller vän (+65 år) som drabbats av kognitiv sjukdom/demenssjukdom eller psykisk ohälsa?
På den digitala mötesplatsen träffar du andra i liknande situation att dela erfarenhet, upplevelser, tankar och känslor med. Tillsammans funderar vi över strategier i vardagen och på hur vi själva kan må bra.

Du kan vara med en gång eller flera gånger, du anmäler dig till varje tillfälle och då får du en ny länk.

Samtalsledaren finns uppkopplad 15 minuter innan gruppen startar, ifall du vill prova att tekniken fungerar.

Träffarna är avgiftsfria men föranmälan krävs, max 6 deltagare per tillfälle.

Kontaktuppgifter och mer information » (PDF i nytt fönster)

Svenska Demensdagarna • Göteborg 

21
maj
Datum: 21 – 22 maj 2024
Tid: Se program nedan
Plats:
Svenska Mässan, Göteborg
Arrangör:
Svenska Nätverket för Demenskunskap

Svenska Nätverket för Demenskunskap bjuder in till 23:a upplagan av Svenska Demensdagarna.

Konferensen erbjuder varje år en möjlighet att mötas för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens. Varje år har det tillkommit nya deltagare och vi är nu många som delar med oss till varandra av kunskap och erfarenhet.

Dagarna erbjuder en fantastisk möjlighet att mötas tvärprofessionellt och vi har glatt oss över att bli fler för varje år som gått.

Anmälan »

Storföreläsningar »

Seminarier »

Under dagarna föreläser bland andra Frida Nobel, Medicinalråd, Socialstyrelsen, Henrik Zetterberg, Överläkare och professor i neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet, Ulrika Harmsen, Specialistlärare, författare, egenföretagare, trebarnsmor och har fått diagnosen Alzheimers sjukdom, Andreas Jönsson, Silviasjuksköterska, Specialistsjuksköterska – vård vid kognitiv sjukdom, Äldrepedagog. Minnesmottagningen, Lasarettet i Ystad, Margda Waern, Professor i psykiatri, Göterborgs Universitet, Malin Jönsson, Webb- och mediepedagog, Svenskt Demenscentrum, Lotta Olofsson, Arbetsterapeut, projektledare , Demensförbundet, Daniel Ferreira, Docent i Neuropsykologi, Karolinska Institutet, Elisabet Londos, Överläkare/Professor, Kognitiv medicin Ängelholm/Lunds universitet, Madelene Bruce Danielsson, Silviafysioterapeut, Svenskt Demenscentrum, Boel Karlin, Webb- och mediepedagog, Svenskt Demenscentrum, Charlotta Thunborg, Leg fysioterapeut och forskare, Karolinska Institutet och Elias Ingebrand, Doktor i Åldrande och social förändring. (Nuvarande tjänst – Postdoktor), Enheten för logopedi, Karolinska institutet.

Svenska Demensdagarna anordnas av Svenska Nätverket för Demenskunskap i samarbete med Svenskt Demenscentrum.