Anhörigstöd

Ta gärna kontakt med en anhörigorganisation. De har bland annat lokalföreningar runt om i landet där du kan få råd och dela erfarenheter med personer i samma livssituation.

Demensförbundet

Logga DemensförbundetDemensförbundet är landets största organisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Förbundet har närmare 9 000 medlemmar som arbetar ideellt i mer än 100 demensföreningar runt om i landet. Demensförbundets kansli erbjuder rådgivning via telefon och e-post.

Tfn: 010 – 175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se
Hemsida: www.demensforbundet.se (nytt fönster)

Alzheimer Sverige

Logga Alzheimer SverigeÄven Alzheimer Sverige har flera lokalföreningar och ger råd via telefon, också på persiska och bosniska. Organisationen erbjuder även digital rådgivning via specialutbildade demenssjuksköterskor och diplomerade Silviasystrar. Du når dem via Alzheimer Sveriges hemsida.

Tfn: 020 – 73 76 10,  0766 – 48 63 83 (persiska), 0760 – 40 07 36 (bosniska)
E-post: info@alzheimersverige.se
Hemsida: www.alzheimersverige.se (nytt fönster)

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga, oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har. Rådgivnings erbjuds via Anhöriglinjen, 0200 – 239 500

E-post: info@anhorigasriksforbund.se
Hemsida: www.anhorigasriksforbund.se (nytt fönster)

Kommunernas anhörigstöd

Kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en sjuke närstående. Utformningen av stödet varierar, kontakta din hemkommun för att se vilken hjälp som erbjuds där. På många håll finns särskilda anhörigkonsulenter som kan svara på frågor och slussa dig rätt. Även biståndshandläggare och demenssjuksköterskor kan hjälpa till dig att få rätt kontakter.

Publicerad: 2008-10-12, Uppdaterad: 2023-04-20