Sök böcker och film

Sonia 

Kanada (1986)
 Film

Sonia Reid är 58 år gammal, änka och konstprofessor. Till hennes dotter Roxannes stora fasa har Sonia börjat få problem med att minnas saker. Sonia kommer försent till föreläsningar, sover dåligt och känner sig deprimerad.

Sonia Reid är 58 år gammal, änka och konstprofessor. Till hennes dotter Roxannes stora fasa har Sonia börjat få problem med att minnas saker. Sonia kommer försent till föreläsningar, sover dåligt och känner sig deprimerad. Långsamt förvandlas Sonia till en annan person, hon förnekar det dock för sin omvärld. All denna förändring blir till en mardröm då bägge inser att de måste acceptera Sonias Alzheimers sjukdom.

Minns du vår kärlek? 

USA/Argentina (1985)
 Film

Barbara Wyatt-Hollis är poet och lärare. Hon lever ett lyckligt liv tillsammans med George, de har många vänner, barn och barnbarn. Barbaras mor är den första som börjar misstänka att någonting inte står rätt till då Barbara blir allt mer frånvarande och glömsk.

Barbara Wyatt-Hollis är poet och lärare. Hon lever ett lyckligt liv tillsammans med George, de har många vänner, barn och barnbarn. Barbaras mor är den första som börjar misstänka att någonting inte står rätt till då Barbara blir allt mer frånvarande och glömsk. Efter en serie läkarundersökningar står det klart att Barbara vid femtio års ålder har Alzheimers sjukdom. Barbara blir allt sämre och situationen blir allt svårare att hantera, framför allt för George. Han får dock stöd och hjälp från en anhörigförening och familjen kämpar vidare för att Barbara ska få en kärleksfull miljö under hennes sista år i livet.

Originaltitel: Do You Remember Love