Sök böcker och film

Du tror du vet allting 

Marie Pettersson (2004)
 Böcker och rapporter

Ett triangeldrama som utspelar sig mellan en mamma, en dotter och en sjukdom. En gammal kvinna har drabbats av Alzheimers sjukdom. Dottern försöker hålla en dialog vid liv. Ibland strider de, ibland finns en närhet mellan dem.

Ett triangeldrama som utspelar sig mellan en mamma, en dotter och en sjukdom. En gammal kvinna har drabbats av Alzheimers sjukdom. Dottern försöker hålla en dialog vid liv. Ibland strider de, ibland finns en närhet mellan dem. Dottern brottas med det förflutna, med sin ilska och insikten att modern är på väg bort.

Förlag: Alfabeta 

Något är annorlunda! : om mild glömska, demens och behovet av omsorg  

Sara Månsson Bergqvist (2004)
 Böcker och rapporter

Vilka får demens och kan vetenskapen på något sätt hjälpa dem som drabbas? Hjälper bromsmediciner och hur snart kommer ett vaccin? Detta är några av de frågor som Sveriges främsta demensforskare ger svar på i denna bok.

Vilka får demens och kan vetenskapen på något sätt hjälpa dem som drabbas? Hjälper bromsmediciner och hur snart kommer ett vaccin? Detta är några av de frågor som Sveriges främsta demensforskare ger svar på i denna bok.

Fotografier • fotografier: Bildbyrå Ekegren
Utgiven av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
 

Handbok för närstående till demenssjuka  

Kerstin Aggestam, Mona Ahlström (2004)
 Böcker och rapporter

Denna bok berättar hur en demensutredning går till och en genomgång görs av de vanligaste demenssjukdomarna.

Denna bok berättar hur en demensutredning går till och en genomgång görs av de vanligaste demenssjukdomarna. Förklaringar ges till varför en demenssjuk persons beteende förändras, den innehåller även tips om hur man som närstående och vårdare kan planera och underlätta det dagliga livet både för egen del och för den som är sjuk. En mängd vardagssituationer beskrivs där alltifrån möblering och aktivering till bemötande och kommunikation behandlas. Boken vänder sig i första hand till anhöriga och närstående.

För mer information ring 042 10 44 90 alternativt gå in på
Helsingborgs kommuns hemsida » (öppnas i nytt fönster)

Utgiven av Helsingborg Anhörigcentrum.

Om demens 

Gunilla Armanius Björlin m fl. (2004)
 Böcker och rapporter

I Om demens ligger tonvikten på Alzheimers sjukdomsförlopp, behandling, genetik och biokemisk forskning. Men även vaskulär demens, frontallobsdemens, frontotemporal demens, sekundärtillstånd och konfusion behandlas ingående, liksom utredningen av sjukdomarna.

I Om demens ligger tonvikten på Alzheimers sjukdomsförlopp, behandling, genetik och biokemisk forskning. Men även vaskulär demens, frontallobsdemens, frontotemporal demens, sekundärtillstånd och konfusion behandlas ingående, liksom utredningen av sjukdomarna. Boken tar även upp juridiska och ekonomiska aspekter.
2:a reviderade upplagan

Illustrationer • Nenad Bogdanovic
Förlag: Liber

 

 

 

The Queen of Clouds 

Polen (2004)
 Film

Piotr är en ung, vacker och förmögen man. En dag köper han en sliten herrgård av en excentrisk dam kallad Mimi. Mimi är konstnärinna som förr brukade måla moln och kallades då ”Molnens drottning”. Mimi hade tidigare en son som dog ung.

Piotr är en ung, vacker och förmögen man. En dag köper han en sliten herrgård av en excentrisk dam kallad Mimi. Mimi är konstnärinna som förr brukade måla moln och kallades då ”Molnens drottning”. Mimi hade tidigare en son som dog ung. Den gamla damen lever i en egen värld på grund av sin sjukdom, hon har aldrig accepterat att hennes son gått bort och börjar behandla Piotr som om han vore hennes son. Piotr vill dock inte acceptera detta utan vill istället skicka Mimi till ett ålderdomshem, han har dock inte modet att tala om detta för henne.

Originaltitel; Królowa chmur

Dagboken - jag sökte dig och fann mitt hjärta 

USA (2004)
 Film

Det unga paret Noah och Allie får en passionerad sommar tillsammans innan de skiljs åt. Dels på grund av vad Allies föräldrar har för åsikter om Noahs bakgrund och dels på grund av andra världskriget. De återförenas dock oväntat efter en lång tid på skilda håll.

Det unga paret Noah och Allie får en passionerad sommar tillsammans innan de skiljs åt. Dels på grund av vad Allies föräldrar har för åsikter om Noahs bakgrund och dels på grund av andra världskriget. De återförenas dock oväntat efter en lång tid på skilda håll. Deras historia återberättas flera decennier senare, med de hinder som uppstod, för en äldre kvinna med sviktande minne. Kvinnan bor på ett sjukhem och den man som kommer på regelbundna besök berättar Noah och Allies historia för henne genom att läsa högt ur en mystisk dagbok.

Baserad på en bok av Nicolas Sparks
Originaltitel; The Notebook

Handbok i demens 

Else Melin, Rolf Bang Olsen (2004)
 Böcker och rapporter

Denna bok tar bland annat upp vårdetik, livskriser, medicinering och annan behandling av olika demenssjukdomar.
2:a reviderade utgåvan

Illustrationer • Stig Söderlind & Inger Melin
Förlag: Kommentus

Denna bok tar bland annat upp vårdetik, livskriser, medicinering och annan behandling av olika demenssjukdomar.
2:a reviderade utgåvan

Illustrationer • Stig Söderlind & Inger Melin
Förlag: Kommentus

Den dementa personen : rättighet att leva eller skyldighet att dö? : ett inlägg i debatten om dödshjälp 

Ingrid Heidenborg (2004)
 Böcker och rapporter

Författaren debatterar mot dödshjälp, och diskuterar även detta i anknytning till dagens demensvård.

Utgiven på Eget förlag

Författaren debatterar mot dödshjälp, och diskuterar även detta i anknytning till dagens demensvård.

Utgiven på Eget förlag

Morfars batteri håller på att ta slut 

Inge Dahlenborg • SocialCentrum Region Halland och Demensförbundet (2004)
 Böcker och rapporter

En hjälpmedelsguide med tips och hjälpmedel för en lättare vardag för demenshandikappade och deras anhöriga.

Utgiven av Demensförbundet

En hjälpmedelsguide med tips och hjälpmedel för en lättare vardag för demenshandikappade och deras anhöriga.

Utgiven av Demensförbundet

Musik och taktil stimulering... 

Ewa Karlsson • FoU Norrbotten (2004)
 Böcker och rapporter

FoU Rapport 2004:16

FoU Rapport 2004:16

Syftet med denna studie var att få kunskap om vad kontinuerliga insatser av musik och taktil stimulering i omvårdnadsarbetet betyder för vårdtagarna och för personalen. Resultatet visar att valet att använda musik eller taktil stimulering användes i skilda sammanhang. Taktil stimulering användes mer för att skapa lugn och ro och gavs på händer, fötter och nacke i huvudsak när de äldre vilade middag eller skulle somna för kvällen. Musik användes mer för att lösa konkreta situationer även om man kombinerade bägge metoderna vid ett par tillfällen. Musik användes för att avleda och få någon i duschen, vid promenader och när någon hallucinerat. Under promenaderna har några av vårdtagarna svårt att hålla balansen och koordinera rörelserna, med hjälp av sånger med ett taktfast tempo går det bättre att räta upp kroppen och röra sig i takt till musiken. Det finns också tillfällen när någon hallucinerar och för att bryta oron i den upplevelsen fungerar det bra att sjunga tillsammans och istället koncentrera sig på visan. Medicinering med lugnande och sömn minskade. Personalens beskriver att genom musik och taktil stimulering i omvårdnaden får de mycket tillbaka av de äldre, arbetet går lättare och stämningen blir lugnare.

Ladda ned » (pdf, 34 sid)