Sök böcker och film

Att bemöta demens med GBS-skalan 

Görel Bråne (2003)
 Böcker och rapporter

Gottfries–Bråne–Steen-skalan (GBS-skalan) är ett svenskt instrument för bedömning av demenssjukdomar. I boken ges en lättförstålig introduktion till hur skalan används i det praktiska arbetet. Boken lämpar sig både som kurslitteratur och för självstudier.

Gottfries–Bråne–Steen-skalan (GBS-skalan) är ett svenskt instrument för bedömning av demenssjukdomar. I boken ges en lättförstålig introduktion till hur skalan används i det praktiska arbetet. Boken lämpar sig både som kurslitteratur och för självstudier.

Den vänder sig till alla som arbetar med eller lever nära personer med en demenssjukdom.

Finns även i bokform.

Förlag: Natur och Kultur

Ulla-Britt: min Alzheimerssjuka hustru  

Sören Jansson (2003)
 Böcker och rapporter

I denna bok beskriver Sören Jansson sin hustru Ulla-Britts sjukdomsförlopp. Boken ger en ingående bild av vardagslivet i ett äktenskap där den ena parten drabbats av en demenssjukdom. Han skildrar även sin egen oro, sorg och vanmakt över att inte kunna påverka Ulla-Britts sjukdomsförlopp.

I denna bok beskriver Sören Jansson sin hustru Ulla-Britts sjukdomsförlopp. Boken ger en ingående bild av vardagslivet i ett äktenskap där den ena parten drabbats av en demenssjukdom. Han skildrar även sin egen oro, sorg och vanmakt över att inte kunna påverka Ulla-Britts sjukdomsförlopp. Författaren vill med denna bok skapa en ökad förståelse, både för personer med demenssjukdom och för anhöriga samt närstående.

Utgiven av Sala kommun
 

På väg mot en god demensvård. Samhällets insatser för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.  

Socialdepartementet (2003)
 Böcker och rapporter

Den kartläggning av demensvården i Sverige som Demensarbetsgruppen genomfört visar att det finns många goda exempel på en väl fungerande demensvård men att de särskilt utformade insatserna till demenssjuka och deras anhöriga är mycket ojämnt utvecklade och att samverkan mellan huvudmännen ofta ha

Den kartläggning av demensvården i Sverige som Demensarbetsgruppen genomfört visar att det finns många goda exempel på en väl fungerande demensvård men att de särskilt utformade insatserna till demenssjuka och deras anhöriga är mycket ojämnt utvecklade och att samverkan mellan huvudmännen ofta har brister. Spetskompetens och strategier för att utveckla demensvården saknas också på många håll. Samtidigt finns en stor beredskap för att utveckla demensvården i de flesta av landstingen och kommunerna. Det finns också förutsättningar att med relativt små resurser i form av en bättre fungerande samverkan, mer medveten strategisk planering och satsning på spetskompetens åstadkomma stora kvalitetsförbättringar på detta område. Dessa faktorer utgör en bra grogrund för det intensifierade utvecklingsarbete kring demensvården som Demensarbetsgruppen anser behövs de närmaste åren.

Utgiven av Socialdepartementet

Ladda ner departementsserien (samtliga pdf:er öppnas i nytt fönster)
Del 1, till och med kapitel 8 » (93 sidor) 
Del 2, kapitel 9-19 » (110 sidor)
Del 3, bilagorna » (39 sidor)

Gammal och vis eller gammal och glömsk  

Lena Kilander (redaktör) (2003)
 Böcker och rapporter

Förlag: Pfizer
 

Förlag: Pfizer
 

En gemensam värdegrund – nyckeln till en bra äldreomsorg.  

Dieter Hoffman (2003)
 Böcker och rapporter

Detta häfte ingår i en serie om värdegrunden inom äldreomsorgen.

Stockholm: Fortbildning i Stockholm AB

Detta häfte ingår i en serie om värdegrunden inom äldreomsorgen.

Stockholm: Fortbildning i Stockholm AB

Trygghetskedjan: Tidigt stöd till personer med demenshandikapp och deras anhöriga 

Ove Fransson under medverkan av Kerstin Blomqvist, Ritva Gough och Peter Westlund • Fokus Kalmar län (2003)
 Böcker och rapporter

Studien handlar om behovet av utveckling och samordning av olika stödformer som personer med demenshandikapp behöver och som kan ges av informella och formella omsorgsgivare.

Studien handlar om behovet av utveckling och samordning av olika stödformer som personer med demenshandikapp behöver och som kan ges av informella och formella omsorgsgivare.

Kontaktpersoner:
Ritva Gough, FoU-ledare, e-post: ritva.gough@fokus.regionforbund.se
Ove Fransson, demenssjuksköterska, Mörbylånga kommun,
e-post: ove.fransson@morbylanga.se

Rapporten finns att beställa hos Fokus Kalmar län Läs mer »  (nytt fönster)

BPSD i ett nordiskt perspektiv : beteendestörningar och psykiska symtom vid demessjukdom State-of-the-art document 

ERIKSSON S. mfl., (2003)
 Böcker och rapporter

2:a reviderade upplagan

Förlag: Janssen-Cilag AB.
 

2:a reviderade upplagan

Förlag: Janssen-Cilag AB.
 

Palliativ vård : ett palliativt perspektiv på den dementa patienten 

Barbro Beck-Friis (2003)
 Böcker och rapporter

Förlag: Ambosantus

Förlag: Ambosantus

Den spröda tonen bortom glömskan: en bok om musikterapi och uttryckande konstterapi  

Birgitta Andersson, Inga-Britta Jungeström (2003)
 Böcker och rapporter

Birgitta Andersson är musikterapeut och terapeut för uttryckande konst.

Birgitta Andersson är musikterapeut och terapeut för uttryckande konst. Hon hr under många år företagit långa föredragsturneer i hela Sverige och hon har i hög grad medverkat till att göra de svårt sjuka i cancer och demenssjukdomar synliga och därigenom gjort det möjligt att förbättre vården av dessa patienter.
Birgitta Andersson har också varit anlitat som expert vid utvecklingen av äldrevården i Japan.
Inga-Britta Jungeström är författare/förläggare och har skrivit boken efter Birgitta Anderssons intentioner och kunnande.
2:a upplagan

Förlag: Jungeströms Böcker o Konst
 

Geriatriska sjukdomar  

Mayethel Larsson, Åke Rundgren Larsson (2003)
 Böcker och rapporter

2:a uppdaterade och utökade upplagan

Förlag: Studentlitteratur AB

2:a uppdaterade och utökade upplagan

Förlag: Studentlitteratur AB