Sök böcker och film

En gemensam värdegrund – nyckeln till en bra äldreomsorg.  

Dieter Hoffman (2003)
 Böcker och rapporter

Detta häfte ingår i en serie om värdegrunden inom äldreomsorgen.

Stockholm: Fortbildning i Stockholm AB

Detta häfte ingår i en serie om värdegrunden inom äldreomsorgen.

Stockholm: Fortbildning i Stockholm AB

Trygghetskedjan: Tidigt stöd till personer med demenshandikapp och deras anhöriga 

Ove Fransson under medverkan av Kerstin Blomqvist, Ritva Gough och Peter Westlund • Fokus Kalmar län (2003)
 Böcker och rapporter

Studien handlar om behovet av utveckling och samordning av olika stödformer som personer med demenshandikapp behöver och som kan ges av informella och formella omsorgsgivare.

Studien handlar om behovet av utveckling och samordning av olika stödformer som personer med demenshandikapp behöver och som kan ges av informella och formella omsorgsgivare.

Kontaktpersoner:
Ritva Gough, FoU-ledare, e-post: ritva.gough@fokus.regionforbund.se
Ove Fransson, demenssjuksköterska, Mörbylånga kommun,
e-post: ove.fransson@morbylanga.se

Rapporten finns att beställa hos Fokus Kalmar län Läs mer »  (nytt fönster)

BPSD i ett nordiskt perspektiv : beteendestörningar och psykiska symtom vid demessjukdom State-of-the-art document 

ERIKSSON S. mfl., (2003)
 Böcker och rapporter

2:a reviderade upplagan

Förlag: Janssen-Cilag AB.
 

2:a reviderade upplagan

Förlag: Janssen-Cilag AB.
 

Palliativ vård : ett palliativt perspektiv på den dementa patienten 

Barbro Beck-Friis (2003)
 Böcker och rapporter

Förlag: Ambosantus

Förlag: Ambosantus

Den spröda tonen bortom glömskan: en bok om musikterapi och uttryckande konstterapi  

Birgitta Andersson, Inga-Britta Jungeström (2003)
 Böcker och rapporter

Birgitta Andersson är musikterapeut och terapeut för uttryckande konst.

Birgitta Andersson är musikterapeut och terapeut för uttryckande konst. Hon hr under många år företagit långa föredragsturneer i hela Sverige och hon har i hög grad medverkat till att göra de svårt sjuka i cancer och demenssjukdomar synliga och därigenom gjort det möjligt att förbättre vården av dessa patienter.
Birgitta Andersson har också varit anlitat som expert vid utvecklingen av äldrevården i Japan.
Inga-Britta Jungeström är författare/förläggare och har skrivit boken efter Birgitta Anderssons intentioner och kunnande.
2:a upplagan

Förlag: Jungeströms Böcker o Konst
 

Geriatriska sjukdomar  

Mayethel Larsson, Åke Rundgren Larsson (2003)
 Böcker och rapporter

2:a uppdaterade och utökade upplagan

Förlag: Studentlitteratur AB

2:a uppdaterade och utökade upplagan

Förlag: Studentlitteratur AB

My mothers keeper 

USA (2003)
 Film

En kvinna är fångad mellan sin mors Altzheimers sjukdom och ett misslyckat äktenskap, men hon finner styrka från oväntat håll.

En kvinna är fångad mellan sin mors Altzheimers sjukdom och ett misslyckat äktenskap, men hon finner styrka från oväntat håll.

Demolition Ball 

Nederländerna (2003)
 Film

Dirk van den Berg och hans fru Annie blir förfärad när deras lägenhet plötsligt börjar rivas. De borde ha lämnat sitt hem för länge sedan eftersom hela kvarteret ska bort.

Dirk van den Berg och hans fru Annie blir förfärad när deras lägenhet plötsligt börjar rivas. De borde ha lämnat sitt hem för länge sedan eftersom hela kvarteret ska bort. Men Dirk vill inte flytta, inte ens när en hel enhet av den holländska specialstyrkan dyker upp och Dirk nästan blir skjuten. Dirk ger inte upp och han blir en riksnyhet efter det att en grupp demonstranter dyker upp. Men hur stor del av detta har verkligen hänt? Dirk lider av en framskriden demenssjukdom.

Originaltitel: Sloophamer

Särskilda team i hemtjänsten för demenssjuka. Bättre än vanlig hemtjänst? 

Elizabeth Åhsberg m fl • FoU Malmö (2003)
 Böcker och rapporter

För att förbättra vården av personer med demens i det ordinära boendet har personal inom hemtjänsten i stadsdelen Västra Innerstaden i Malmö
utbildats för att kunna arbeta i ett särskilt team. Denna rapport beskriver dels försöksverksamheten, dels den utvärdering som gjorts avseende

För att förbättra vården av personer med demens i det ordinära boendet har personal inom hemtjänsten i stadsdelen Västra Innerstaden i Malmö
utbildats för att kunna arbeta i ett särskilt team. Denna rapport beskriver dels försöksverksamheten, dels den utvärdering som gjorts avseende
betydelsen av att ett särskilt team svarar för omvårdnaden.

Efter projektets utvärdering fattades beslut om att demensteamet skulle permanentas i stadsdelen. Arbetssättet kommer dessutom att
utvidgas till fler hemtjänstgrupper. Rapporten vill ge ökade insikter i hur omvårdnaden för dementa personer utformas på bästa sätt.
Ett stort tack riktas till er alla som bidragit till undersökningen och genomförandet av denna rapport

Ladda ner» (pdf, 22 sid)

Om demens 2: förklaringar till olika problem : information för anhöriga och vårdpersonal 

Pfizer (2003)
 Böcker och rapporter

Broschyr för anhöriga och vårdpersonal som kortfattat informerar om demens.

Utgiven av Pfizer

Broschyr för anhöriga och vårdpersonal som kortfattat informerar om demens.

Utgiven av Pfizer