Sök böcker och film

Forgetfulness : can be an illness = Glömska kan vara en sjukdom 

Demensförbundet (2001)
 Böcker och rapporter

Film som påtalar vikten av att uppsöka läkare vid misstanke om demenssjukdom. Filmen beskriver även olika demenssjukdomssyptom. (VHS)

Utgiven av Demensförbundet

Film som påtalar vikten av att uppsöka läkare vid misstanke om demenssjukdom. Filmen beskriver även olika demenssjukdomssyptom. (VHS)

Utgiven av Demensförbundet

Neuropsykologi : normalfunktion, demenser och avgränsade hjärnskador 

Håkan Eriksson (2001)
 Böcker och rapporter

Boken beskriver dels hur en normal hjärna fungerar och dels en rad olika neuropsykologiska sjukdomstillstånd. Målgruppen är personal som arbetar med patienter med neuropsykologiska sjukdomar.

Förlag: Liber

Boken beskriver dels hur en normal hjärna fungerar och dels en rad olika neuropsykologiska sjukdomstillstånd. Målgruppen är personal som arbetar med patienter med neuropsykologiska sjukdomar.

Förlag: Liber

Beautiful Memories 

Frankrike (2001)
 Film

Trots att Clare bara är 30 år uppvisar hon de första tecknen för Alzheimers sjukdom, en sjukdom som tagit hennes mors liv. Hennes syster, Nathalie, är övertygad om att Clares minnessvårigheter beror på ett blixtnedslag och att de bara tillfälliga.

Trots att Clare bara är 30 år uppvisar hon de första tecknen för Alzheimers sjukdom, en sjukdom som tagit hennes mors liv. Hennes syster, Nathalie, är övertygad om att Clares minnessvårigheter beror på ett blixtnedslag och att de bara tillfälliga. Clare behandlas på en klinik där hon träffar Bernard, en man som fortfarande är traumatiserad efter en bilolycka där hans fru och barn omkom. Trots sina tragiska öden förälskar de sig och flyttar ihop efter konvalescensen.Clairs tillstånd blir dock allt sämre.

Originaltitel: Se souvenir des belles choses
 

Huvudsaken : en berättelse om sjukdom och krig, hattar och nya vägar  

Eva Embrink Lannersten (2001)
 Barn och ungdom

Siri är 10 år och under sommarlovet flyttar hennes mormor in i gäststugan. Snart märker Siri att mormor blivit både förvirrad och glömsk. Det är inte så lätt att veta vad man skall säga och göra när någon ständigt glömmer.

Siri är 10 år och under sommarlovet flyttar hennes mormor in i gäststugan. Snart märker Siri att mormor blivit både förvirrad och glömsk. Det är inte så lätt att veta vad man skall säga och göra när någon ständigt glömmer. Frågor man kan ställa sig är om man får ta emot ytterligare en glass av någon som redan glömt bort att man alldeles nyss redan ätit en.
Kapitelbok för barn från 7 år och uppåt.

Illustrationer • Jens Ahlbom
Förlag: Alfabeta

Maria vill fara hem : glädje och sorg under demenssjukdomens sista år 

Richard Larsson (2000)
 Böcker och rapporter

Den förvirrade vandringen genom "demensskogen" och de gläntor där vi återfann varandra och kärleken, så beskriver Richard Larsson den sista tiden tillsammans med sin hustru.

Utgiven av Demensförbundet

Den förvirrade vandringen genom "demensskogen" och de gläntor där vi återfann varandra och kärleken, så beskriver Richard Larsson den sista tiden tillsammans med sin hustru.

Utgiven av Demensförbundet

Äldreuppdraget 

Socialstyrelsen (2000)
 Böcker och rapporter

Socialstyrelsens jämförelse mellan Sverige och andra länder när det gäller äldreomsorg. Sverige är duktigt på att ge god vård till äldre men det finns ändå brister i systemet.

Socialstyrelsens jämförelse mellan Sverige och andra länder när det gäller äldreomsorg. Sverige är duktigt på att ge god vård till äldre men det finns ändå brister i systemet. Sveriges befolkning blir allt äldre och behoven av omsorg fortsätter att öka och en minskning av det offentliga äldreomsorgsåtagandet ökar ojämlikheten. Allt mer vård flyttas in i det egna hemmet och viktigt är att det inte blir ett påtvingat alternativ.

Ladda ned rapport (pdf, 162 sid)

Äldretandvård 

Gunilla Nordenram och Göran Nordström (2000)
 Böcker och rapporter

Boken är skriven utifrån en helhetssyn på den åldrande människans tandvård och munhälsa. Här tas upp inte bara medicinska och biologiska aspekter utan också psykologiska och sociala. Munnens hälsa är en del av välbefinnandet och den totala hälsan.

Förlag: Gothia
 

Boken är skriven utifrån en helhetssyn på den åldrande människans tandvård och munhälsa. Här tas upp inte bara medicinska och biologiska aspekter utan också psykologiska och sociala. Munnens hälsa är en del av välbefinnandet och den totala hälsan.

Förlag: Gothia
 

Evidensbaserad Äldrevård 

SBU (2000)
 Böcker och rapporter

Denna rapport är en sammanställning av vetenskapliga behandlingsstudier. Ett kapitel innehåller en kartläggning av vilka studier som finns inom området demens, med korta kommentarer av respektive författare samt en utförlig referenslista.

Denna rapport är en sammanställning av vetenskapliga behandlingsstudier. Ett kapitel innehåller en kartläggning av vilka studier som finns inom området demens, med korta kommentarer av respektive författare samt en utförlig referenslista.

Ett gott slut - Bättre vård i livets slutskede 

Svenska Kommunförbundet , Landstingsförbundet (2000)
 Böcker och rapporter

Genombrottet är namnet på en ny, enkel och handfast förbättringsmetod som under två år prövats i ett unikt samarbete mellan Landstingsförbundet och Kommunförbundet.37 olika team beskriver sina olika arbetsmetoder.Här beskrivs "vad kan vi göra åt problemet?" och inte "hur det borde vara".

Genombrottet är namnet på en ny, enkel och handfast förbättringsmetod som under två år prövats i ett unikt samarbete mellan Landstingsförbundet och Kommunförbundet.37 olika team beskriver sina olika arbetsmetoder.Här beskrivs "vad kan vi göra åt problemet?" och inte "hur det borde vara".

 

Vi, inte vi och dom  

Demensföreningen Stockholms län (2000)
 Böcker och rapporter

Informations- och studiematerial angående samverkan mellan personal och anhöriga i vården av demenssjuka personer i särskilda boendeformer.
Nyutgåva.

Utgiven av Demensförbundet

Informations- och studiematerial angående samverkan mellan personal och anhöriga i vården av demenssjuka personer i särskilda boendeformer.
Nyutgåva.

Utgiven av Demensförbundet