Sök böcker och film

När glädjen vänds i nöd : anhöriga berättar om sin situation 

Demensförbundet (1997)
 Böcker och rapporter

Anhöriga till personer med demenssjukdom beskriver kortfattad sin situation och ger bland annat synpunkter på vård och vardagsliv.

Teckningar • Anita Mattsson
Utgiven av Demensförbundet

Anhöriga till personer med demenssjukdom beskriver kortfattad sin situation och ger bland annat synpunkter på vård och vardagsliv.

Teckningar • Anita Mattsson
Utgiven av Demensförbundet

Problematiska beteenden hos demensdrabbade : samspel - miljö - patient - vårdare 

Ingalill Rahm Hallberg (1997)
 Böcker och rapporter

Boken, som bygger på författarens avhandling, riktar sig till personal inom demensvården och beskriver problematiska beteenden hos personer med demenssjukdom.

Förlag: Liber

Boken, som bygger på författarens avhandling, riktar sig till personal inom demensvården och beskriver problematiska beteenden hos personer med demenssjukdom.

Förlag: Liber

Att bedöma demens med GBS-skalan 

Görel Bråne (1997)
 Böcker och rapporter

Gottfries–Bråne–Steen-skalan (GBS-skalan) är ett svenskt instrument för bedömning av demenssjukdomar. I boken ges en lättförstålig introduktion till hur skalan används i det praktiska arbetet. Boken lämpar sig både som kurslitteratur och för självstudier.

Gottfries–Bråne–Steen-skalan (GBS-skalan) är ett svenskt instrument för bedömning av demenssjukdomar. I boken ges en lättförstålig introduktion till hur skalan används i det praktiska arbetet. Boken lämpar sig både som kurslitteratur och för självstudier.

Den vänder sig till alla som arbetar med eller lever nära personer med en demenssjukdom.

Finns även som e-bok (utgiven 2003)

Förlag: Natur och Kultur
 

Ett stöd betyder så mycket : om avlösning för anhöriga till personer med demenshandikapp 

Helene Wallskär (1996)
 Böcker och rapporter

Denna bok är skriven för anhöriga, närstående och frivillga. Den tar upp hur man tillsammans kan förbereda avlösning för de som vårdar en nära person med demenssjukdom.

Förlag: Verbum Förlag
 

Denna bok är skriven för anhöriga, närstående och frivillga. Den tar upp hur man tillsammans kan förbereda avlösning för de som vårdar en nära person med demenssjukdom.

Förlag: Verbum Förlag
 

Det naturliga åldrandet : Äldre glömska personer  

(1996)
 Böcker och rapporter

Att bli mer glömsk på äldre dagar behöver inte betyda att man drabbats av obotlig demenssjukdom som Alzheimer. Men allt fler behöver vårdas för demens - hur ska det ske? På Samariterhemmets gruppboende i Uppsala möter vi det goda exemplet.
 

Att bli mer glömsk på äldre dagar behöver inte betyda att man drabbats av obotlig demenssjukdom som Alzheimer. Men allt fler behöver vårdas för demens - hur ska det ske? På Samariterhemmets gruppboende i Uppsala möter vi det goda exemplet.
 

Traveling Companion 

Italien (1996)
 Film

Cora bor i Rom. Hon hänger med sina kompisar, ligger med olika män och har dessutom en vass tunga. Hon jobbar som servitris på en klubb och extraknäcker med att promenerar folks hundar. Hon har också en trasslig historia med sin mors självmord och sin brors psykiska sjukdom.

Cora bor i Rom. Hon hänger med sina kompisar, ligger med olika män och har dessutom en vass tunga. Hon jobbar som servitris på en klubb och extraknäcker med att promenerar folks hundar. Hon har också en trasslig historia med sin mors självmord och sin brors psykiska sjukdom. Ada, en hundägare, anställer Cora att promenera varje dag med Adas åldrande men elegante far. Fadern, en pensionerad filologiprofessor, har en demenssjukdom och ibland glömmer han var han är. Coras jobb är att hålla ett öga på honom och att ringa Ada om fadern får problem. En dag tar han tåget från Rom och Cora följer med på vad som visar sig vara en resa till hennes bästa och sämsta sidor. Hon blir hans reskamrat, men vad har han blivit för henne?

Originaltitel • Compagna di viaggio

Klinisk omvårdnadshandledning : handledning och individualiserad omvårdnad i demensvård 

Ingalill Rahm Hallberg (1995)
 Böcker och rapporter

Förlag: Liber Utbildning
 

Förlag: Liber Utbildning
 

Glömmer, glömmer ej - elevbok.  

Kerstin Lundström (1995)
 Böcker och rapporter

Illustrationer • Anita Mattson
Förlag: Liber Utbildning
 

Illustrationer • Anita Mattson
Förlag: Liber Utbildning
 

Glömmer, glömmer ej - lärarhandledning.  

Kerstin Lundström (1995)
 Böcker och rapporter

Illustrationer • Anita Mattsson
Förlag: Liber Utbildning

Illustrationer • Anita Mattsson
Förlag: Liber Utbildning

Samtal med äldre : om kommunikation, minnen, kriser och sorg 

Ken Heap (1995)
 Böcker och rapporter

Förmågan att samtala på ett insiktsfullt sätt är grunden i allt arbete med människor. Metodutveckling av samtalen i äldreomsorgen är en förutsättning för att säkra de äldres livskvalitet.

Förlag: Liber Utbildning
 

Förmågan att samtala på ett insiktsfullt sätt är grunden i allt arbete med människor. Metodutveckling av samtalen i äldreomsorgen är en förutsättning för att säkra de äldres livskvalitet.

Förlag: Liber Utbildning