Sök böcker och film

Ett stöd betyder så mycket : om avlösning för anhöriga till personer med demenshandikapp 

Helene Wallskär (1996)
 Böcker och rapporter

Denna bok är skriven för anhöriga, närstående och frivillga. Den tar upp hur man tillsammans kan förbereda avlösning för de som vårdar en nära person med demenssjukdom.

Förlag: Verbum Förlag
 

Denna bok är skriven för anhöriga, närstående och frivillga. Den tar upp hur man tillsammans kan förbereda avlösning för de som vårdar en nära person med demenssjukdom.

Förlag: Verbum Förlag
 

Det naturliga åldrandet : Äldre glömska personer  

(1996)
 Böcker och rapporter

Att bli mer glömsk på äldre dagar behöver inte betyda att man drabbats av obotlig demenssjukdom som Alzheimer. Men allt fler behöver vårdas för demens - hur ska det ske? På Samariterhemmets gruppboende i Uppsala möter vi det goda exemplet.
 

Att bli mer glömsk på äldre dagar behöver inte betyda att man drabbats av obotlig demenssjukdom som Alzheimer. Men allt fler behöver vårdas för demens - hur ska det ske? På Samariterhemmets gruppboende i Uppsala möter vi det goda exemplet.
 

Traveling Companion 

Italien (1996)
 Film

Cora bor i Rom. Hon hänger med sina kompisar, ligger med olika män och har dessutom en vass tunga. Hon jobbar som servitris på en klubb och extraknäcker med att promenerar folks hundar. Hon har också en trasslig historia med sin mors självmord och sin brors psykiska sjukdom.

Cora bor i Rom. Hon hänger med sina kompisar, ligger med olika män och har dessutom en vass tunga. Hon jobbar som servitris på en klubb och extraknäcker med att promenerar folks hundar. Hon har också en trasslig historia med sin mors självmord och sin brors psykiska sjukdom. Ada, en hundägare, anställer Cora att promenera varje dag med Adas åldrande men elegante far. Fadern, en pensionerad filologiprofessor, har en demenssjukdom och ibland glömmer han var han är. Coras jobb är att hålla ett öga på honom och att ringa Ada om fadern får problem. En dag tar han tåget från Rom och Cora följer med på vad som visar sig vara en resa till hennes bästa och sämsta sidor. Hon blir hans reskamrat, men vad har han blivit för henne?

Originaltitel • Compagna di viaggio

Klinisk omvårdnadshandledning : handledning och individualiserad omvårdnad i demensvård 

Ingalill Rahm Hallberg (1995)
 Böcker och rapporter

Förlag: Liber Utbildning
 

Förlag: Liber Utbildning
 

Glömmer, glömmer ej - elevbok.  

Kerstin Lundström (1995)
 Böcker och rapporter

Illustrationer • Anita Mattson
Förlag: Liber Utbildning
 

Illustrationer • Anita Mattson
Förlag: Liber Utbildning
 

Glömmer, glömmer ej - lärarhandledning.  

Kerstin Lundström (1995)
 Böcker och rapporter

Illustrationer • Anita Mattsson
Förlag: Liber Utbildning

Illustrationer • Anita Mattsson
Förlag: Liber Utbildning

Samtal med äldre : om kommunikation, minnen, kriser och sorg 

Ken Heap (1995)
 Böcker och rapporter

Förmågan att samtala på ett insiktsfullt sätt är grunden i allt arbete med människor. Metodutveckling av samtalen i äldreomsorgen är en förutsättning för att säkra de äldres livskvalitet.

Förlag: Liber Utbildning
 

Förmågan att samtala på ett insiktsfullt sätt är grunden i allt arbete med människor. Metodutveckling av samtalen i äldreomsorgen är en förutsättning för att säkra de äldres livskvalitet.

Förlag: Liber Utbildning
 

Demens 

(1995)
 Böcker och rapporter

I serien "Corpus" får vi möta vanliga patienter och ledande experter som förklarar sjukdomar och andra tillstånd på ett enkelt och lättfattligt sätt. Demens är en sjukdom som drabbar de anhöriga lika hårt som den sjuke.

I serien "Corpus" får vi möta vanliga patienter och ledande experter som förklarar sjukdomar och andra tillstånd på ett enkelt och lättfattligt sätt. Demens är en sjukdom som drabbar de anhöriga lika hårt som den sjuke. I början av sjukdomen märker den sjuke också att något förändras, men i senare stadier är det framför allt de anhöriga som bär bördan och oftast helt får inrätta sitt liv efter den sjuke. Videon vänder sig framför allt till de anhöriga och tar upp många aspekter på demens. (Ur serien Corpus).
 

Glömsk & förvirrad - en film om demens  

(1995)
 Böcker och rapporter

Beskriver de olika demenssjukdomarna, de anhörigas situation samt ger exempel på vård- och omsorgsformer. Vidare intervjuas Sveriges ledande forskare inom området.
 

Beskriver de olika demenssjukdomarna, de anhörigas situation samt ger exempel på vård- och omsorgsformer. Vidare intervjuas Sveriges ledande forskare inom området.
 

Validation - Feilmetoden  

Naomi Feil (1994)
 Böcker och rapporter

Boken tar upp hur man hjälper desorienterade äldre-äldre. Den amerikanska socialarbetaren Naomi Feil arbetade med realitetsorientering och mentalstimulering för desorienterade äldre personer när hon insåg att dessa metoder ofta skapade konflikter.

Boken tar upp hur man hjälper desorienterade äldre-äldre. Den amerikanska socialarbetaren Naomi Feil arbetade med realitetsorientering och mentalstimulering för desorienterade äldre personer när hon insåg att dessa metoder ofta skapade konflikter. Man försökte korrigera de äldres beteenden, som ju beror på vad de upplever i sin inre värld. Denna bok innehåller Naomi Feils teorier och anvisningar för hur man använder metoden i den vardagliga vården av äldre-äldre.

Förlag: Studentlitteratur AB