Sök böcker och film

Att bli mamma till sin mamma  

Maj Fant (1990)
 Böcker och rapporter

Med gripande engagemang berättar Maj Fant om sin gamla mor, som drabbades av en demenssjukdom men inte kunde beredas plats på något vårdhem. Hon försöker med denna bok få politikerna att inse hur verkligheten ser ut för de demenssjuka och deras anhöriga, hur svår deras situation kan vara.

Med gripande engagemang berättar Maj Fant om sin gamla mor, som drabbades av en demenssjukdom men inte kunde beredas plats på något vårdhem. Hon försöker med denna bok få politikerna att inse hur verkligheten ser ut för de demenssjuka och deras anhöriga, hur svår deras situation kan vara.
Nyutgåva

Förlag: Månpocket

Mercy or Murder? 

USA (1987)
 Film

Roswell och Emily Gilbert har varit gifta i 51 år. De sista åtta åren av äktenskapet har Emily lidit av Alzheimers sjukdom och skelettsjukdomen osteoporos. Ofta, särskilt i peroioder av svår smärta, tiggde Emily om att få dö. Under mars 1985 sköt den då 75-åriga Roswell sin fru Emily.

Roswell och Emily Gilbert har varit gifta i 51 år. De sista åtta åren av äktenskapet har Emily lidit av Alzheimers sjukdom och skelettsjukdomen osteoporos. Ofta, särskilt i peroioder av svår smärta, tiggde Emily om att få dö. Under mars 1985 sköt den då 75-åriga Roswell sin fru Emily. Han menar att han handlade av nåd, att det rörde sig om aktiv dödshjälp. Rättsväsendet åtalade och dömde honom för mord. Denna händelse ledde till att en hel nation (USA) diskuterade eutanasi (aktiv dödshjälp). Filmen bygger på en verklig historia.

Sonia 

Kanada (1986)
 Film

Sonia Reid är 58 år gammal, änka och konstprofessor. Till hennes dotter Roxannes stora fasa har Sonia börjat få problem med att minnas saker. Sonia kommer försent till föreläsningar, sover dåligt och känner sig deprimerad.

Sonia Reid är 58 år gammal, änka och konstprofessor. Till hennes dotter Roxannes stora fasa har Sonia börjat få problem med att minnas saker. Sonia kommer försent till föreläsningar, sover dåligt och känner sig deprimerad. Långsamt förvandlas Sonia till en annan person, hon förnekar det dock för sin omvärld. All denna förändring blir till en mardröm då bägge inser att de måste acceptera Sonias Alzheimers sjukdom.

Minns du vår kärlek? 

USA/Argentina (1985)
 Film

Barbara Wyatt-Hollis är poet och lärare. Hon lever ett lyckligt liv tillsammans med George, de har många vänner, barn och barnbarn. Barbaras mor är den första som börjar misstänka att någonting inte står rätt till då Barbara blir allt mer frånvarande och glömsk.

Barbara Wyatt-Hollis är poet och lärare. Hon lever ett lyckligt liv tillsammans med George, de har många vänner, barn och barnbarn. Barbaras mor är den första som börjar misstänka att någonting inte står rätt till då Barbara blir allt mer frånvarande och glömsk. Efter en serie läkarundersökningar står det klart att Barbara vid femtio års ålder har Alzheimers sjukdom. Barbara blir allt sämre och situationen blir allt svårare att hantera, framför allt för George. Han får dock stöd och hjälp från en anhörigförening och familjen kämpar vidare för att Barbara ska få en kärleksfull miljö under hennes sista år i livet.

Originaltitel: Do You Remember Love

Film (drama) 

 Film
Ett fel uppstod

e-böcker 

 Böcker och rapporter
Ett fel uppstod

Ljudböcker (audio) 

 Böcker och rapporter
Ett fel uppstod

Film (utbildning) 

 Böcker och rapporter
Ett fel uppstod

Lagar & föreskrifter 

 Böcker och rapporter
Ett fel uppstod

FoU-rapporter 

 Böcker och rapporter
Ett fel uppstod