Demenspodden

Demenspodden är Svenskt Demenscentrums radio på nätet. Lyssna på avsnitten från denna sida, YouTube eller prenumerera via en poddcast-app.


Senaste avsnittet (50): Om minnet – ett nytt avsnitt av Demenspodden

Demensläkaren Wilhelmina Hoffman berättar om hur minnet fungerar och vilken typ av minnesproblem vi bör vara uppmärksamma på. Hör också undersköterskan Paola Olin som genomför minnestester på en vårdcentral.

Tidigare avsnitt:

28: Nybliven 20-åring bygger framtidens demensboende

Silviahemmet har verkat och spridit kunskap i 20 år. Wilhelmina Hoffman, rektor på Silviahemmet, berättar om verksamheten och dessutom om planerna på en ny sorts demensboende kallat SilviaBo.

27: Alzheimer på teaterscenen

Skådespelaren Peter Andersson spelar en alzheimersjuk man i pjäsen Pappan på Stockholms stadsteater. För Demenspodden berättar han hur rollen vuxit fram och om sina nära erfarenheter av demenssjukdom.

26: Berättelsen om Jan

Diakonen Margareta har följt Jan, tidigare neurolog, genom olika stadier av demenssjukdomen. Hon betonar vikten av att vara lyhörd och att hjälpa den som är sjuk att få fortsätta vara den han alltid varit.

25: Musik som omvårdnad

Musik inom vård och omsorg är mer än gemensamma sångstunder. Musikterapeuten Katarina Lindblad berättar om hur musik kan användas på ett mer medvetet sätt i mötet med den som har en demenssjukdom.

24: Möten med litteratur

I programmet för du höra om Möten med litteratur, ett projekt som syftar till att öka bibliotekens kunskap och förståelse kring demens, och att göra bibliotekens verksamhet mer tillgänglig för den som har en demenssjukdom.

23: Myter om demens

Kan man förebygga demens genom att spela schack och går det att bota demenssjukdom? Demensdoktor Wilhelmina Hoffman reder ut vad som är myt och vad som är sanning.

22: Om att utsättas för tvång

Lars Sonde läser den uppskattade berättelsen Hotellet: Om hur lätt det är att förminska en människa, som är en introduktion till Svenskt Demenscentrums utbildningspaket Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsninga

21: Traumatiska upplevelser

Hur är det att leva med demens om man samtidigt bär med sig trauman från tidigare i livet? Hör också några röster från Svenska Demensdagarna i Karlstad.

20: Silviahemmets stora inspirationsdag

Demenspodden var på plats under Silviahemmets stora inspirationsdag. Lyssna till några av deltagarna och hör professor Ingmar Skoog berätta om varför 70 är det nya 50.

19: Erstagruppen

Vi besöker Erstagruppen, en träffpunkt för de som har en demensdiagnos. Hör några av deltagarna själva berätta om träffarna och om betydelsen av att få möta andra i en liknande situation.

18: Mer om aktiviteter

Följ med till Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende där vi pratar med Tina som är aktivitetsansvarig. Lyssna också på vår poddteater.

17: Cirkus

Följ med vår reporter Kari på cirkusföreställning. Vi berättar om vår senaste bok och webbutbildning som lanseras nu i december.

16: Tidiga tecken

Demensdoktorn Wilhelmina Hoffman berättar om tidiga tecken på demenssjukdom.Vi introducerar också en ny vinjett: Demenspoddens poddteater.

15: Anhörigtema – att kunna ta emot stöd

I programmet berättar Karin, vars man har en demenssjukdom, om vikten av att ta emot stöd och hjälp utifrån. Hon pratar också om varför det inte alla gånger är lätt att få hjälpen att fungera. Hör även några röster från En dag för anhöriga, som hölls i Stockholms stadshus den 4 oktober.

14: Nollvisionen

Lars och Tove från Svenskt Demenscentrum berättar om nollvisionen - en vision om en demensvård utan tvång och begränsningar.

13: Om läkemedel

I detta avsnitt berättar professor Johan Fastbom om hur vi påverkas av läkemedel när vi blir äldre. Hör också professor Lars-Olof Wahlund om hur läkemedel kan lindra symptom vid demenssjukdom.

12: Om humor och demens

Lotta och Olle från Silviahemmet talar om vikten av humor i det dagliga arbetet. Vi frågar också folk på stan ifall det är okej att skämta om demens.

11: Demens vid utvecklingsstörning »

10: Almedalen »

9: Volontär »