Så många har utbildat sig

OBS! Vi håller på att bygga om utbildningsportalens administrativa system. Därför är statistiken f.n. inte tillgänglig.

Publicerad: 2020-01-03, Uppdaterad: 2023-02-13