Så många har utbildat sig

OBS! Statistiken är under omarbetning. De senaste siffrorna från Svenskt Demenscentrums ABC-utbildningar är från september 2019.

Publicerad: 2020-01-03, Uppdaterad: 2020-11-03