Demens ABC

Personcentrerad omvårdnad är kanske den viktigaste förutsättningen för en god demensvård. Webbutbildningen Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Demens ABC riktar sig framför allt till personal inom vård och omsorg. Utbildningen kräver inte några förkunskaper och även studerande, anhöriga och andra som berörs av demenssjukdomar kan ha nytta av den. Demens ABC tar ca 2 timmar att genomföra och avslutas med ett kunskaptest. Vid godkänt resultat kan diplom laddas ned.

En ny version av Demens ABC lanserades i mars 2021.

.bild logotyp

Vill du göra utbildningen Demens ABC?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Publicerad: 2010-05-03, Uppdaterad: 2024-03-05