Nollvision

Denna webbutbildning vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder – en nollvision. Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom.bild på logga

Webbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar vi att du går Demens ABC och gärna någon av våra andra webbutbildningar i serien Demens ABC plus.

Vill du börja utbildningen Nollvision?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Publicerad: 2015-06-24, Uppdaterad: 2024-03-05