Bibliotek | Möten med litteratur

Syftet med projektet Möten med litteratur är att inspirera och stödja bibliotek att ytterligare öppna upp sina verksamheter och bidra till ett demensvänligt samhälle.

9 bibliotek arbetar under 2015 med att

  • öka sin förståelse och kunskap om demenssjukdomar
  • skapa lokala nätverk
  • testa och genomföra olika aktiviteter för och med målgruppen

Under hösten 2015 hölls det aktiviteter runt om i landet via de deltagande biblioteken. Till exempel föreläsningar om demens, arkivfilmsvisningar, musik- och berättarstund, berättarcafé och träffar om digital teknik, bokcirkel med mera.

Projektet är ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.

Läs mer om projektet »

Publicerad: 2015-12-02, Uppdaterad: 2020-01-14