Du som arbetar som

Här hittar du nätverken och kan läsa vad dina yrkeskollegor gör. Mejla oss gärna med tips på material, info@demenscentrum.se

Arbetsterapeut 

Nätverk 

Nationellt e-postnätverk

Erbjuder en möjlighet att ställa frågor till kollegor samt bidra med egna erfarenheter och kunskaper. Du kanske har ett etiskt dilemma du vill diskutera eller tipsa om ett hjälpmedel. Det är avgiftsfritt att anmäla sig och delta: info@gunaremyr.se

Nätverk Region Skåne, Halland, Blekinge

Nätverk av arbetsterapeuter i Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Ystad, Varberg och Karlskrona. Verkar för gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och intervention i samband med kognitiv utredning. Kontaktperson: Karin Olsson, karin.a.olsson@skane.se

Nätverk Värmland

Arbetar med att sprida kunskaper och utbyta erfarenheter samt att införa gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och behandling. I nätverket finns arbetsterapeuter från länets samtliga kommuner och olika landstingsenheter. Gruppen träffas 2-3 ggr/år och kommuncierar via mejl och telefon. Kontaktperson: Kerstin Kåwe: kerstin.kawe@liv.se

Tvärprofessionellt nätverk

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade. Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Nätverk 

Nationellt e-postnätverk

Erbjuder en möjlighet att ställa frågor till kollegor samt bidra med egna erfarenheter och kunskaper. Du kanske har ett etiskt dilemma du vill diskutera eller tipsa om ett hjälpmedel. Det är avgiftsfritt att anmäla sig och delta: info@gunaremyr.se

Nätverk Region Skåne, Halland, Blekinge

Nätverk av arbetsterapeuter i Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Ystad, Varberg och Karlskrona. Verkar för gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och intervention i samband med kognitiv utredning. Kontaktperson: Karin Olsson, karin.a.olsson@skane.se

Nätverk Värmland

Arbetar med att sprida kunskaper och utbyta erfarenheter samt att införa gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och behandling. I nätverket finns arbetsterapeuter från länets samtliga kommuner och olika landstingsenheter. Gruppen träffas 2-3 ggr/år och kommuncierar via mejl och telefon. Kontaktperson: Kerstin Kåwe: kerstin.kawe@liv.se

Tvärprofessionellt nätverk

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade. Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Publicerad: 2008-05-14, Uppdaterad: 2024-04-16

Tips och respons:
info@demenscentrum.se

Biståndshandläggare 

omslag biståndsbokFörsta boken om demens för biståndshandläggare

Boken Om demensjukdom för biståndshandläggare ges ut av Svenskt Demenscentrum. Boken kan beställas, eller laddas ned gratis som pdf, från vår webbshop (nytt fönster)

Demens ABC plus – en avgiftfri webbutbildning

På Svenskt Demenscentrums utbildningsportal finns en avgiftsfri webbutbildning för biståndshandläggare. När man genomfört den kan man skriva ut ett diplom. Läs mer om Demens ABC plus för biståndshandläggare

Checklista demens – ett hjälpmedel i arbetet

Läs mer om och ladda ned Checklista demens Biståndshandläggare

omslag biståndsbokFörsta boken om demens för biståndshandläggare

Boken Om demensjukdom för biståndshandläggare ges ut av Svenskt Demenscentrum. Boken kan beställas, eller laddas ned gratis som pdf, från vår webbshop (nytt fönster)

Demens ABC plus – en avgiftfri webbutbildning

På Svenskt Demenscentrums utbildningsportal finns en avgiftsfri webbutbildning för biståndshandläggare. När man genomfört den kan man skriva ut ett diplom. Läs mer om Demens ABC plus för biståndshandläggare

Checklista demens – ett hjälpmedel i arbetet

Läs mer om och ladda ned Checklista demens Biståndshandläggare

Publicerad: 2008-05-14, Uppdaterad: 2024-06-24

logga

Avgiftsfri webbutbildning. Läs mer »

Fysioterapeut 

Nationellt nätverk

Fysioterapeuternas nationella demensnätverk drivs via Sektionen för Äldres hälsa inom professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna. Det är i första hand ett mailnätverk öppet för medlemmar med intresse för demensfrågor. Nätverkets medlemmar ansvarar för kontakter och informationsutbyte samt att nätverket hålls levande. 

Sedan 2018 är KKarin Nordellarin Nordell administratör för demensnätverket

– Min ambition är att skicka ett nyhetsbrev fyra gånger per år till nätverkets registrerade medlemmar. Innehållet i nyhetsbreven kommer att variera och jag tar gärna emot förslag från medlemmarna i nätverket gällande innehållet, säger hon.

Är du intresserade av att delta i demensnätverket? Skicka in en förfrågan om medlemskap till demensnatverket@hotmail.se. För mer information om nätverket och hur man gör för att bli medlem, gå in på Sektionen för Äldres Hälsas webb (nytt fönster)

 

Tvärprofessionellt nätverk

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade. Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Nationellt nätverk

Fysioterapeuternas nationella demensnätverk drivs via Sektionen för Äldres hälsa inom professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna. Det är i första hand ett mailnätverk öppet för medlemmar med intresse för demensfrågor. Nätverkets medlemmar ansvarar för kontakter och informationsutbyte samt att nätverket hålls levande. 

Sedan 2018 är KKarin Nordellarin Nordell administratör för demensnätverket

– Min ambition är att skicka ett nyhetsbrev fyra gånger per år till nätverkets registrerade medlemmar. Innehållet i nyhetsbreven kommer att variera och jag tar gärna emot förslag från medlemmarna i nätverket gällande innehållet, säger hon.

Är du intresserade av att delta i demensnätverket? Skicka in en förfrågan om medlemskap till demensnatverket@hotmail.se. För mer information om nätverket och hur man gör för att bli medlem, gå in på Sektionen för Äldres Hälsas webb (nytt fönster)

 

Tvärprofessionellt nätverk

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade. Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Publicerad: 2024-06-12, Uppdaterad: 2024-06-12
Föreläsning: Sviktande steg

Hur kan det vara så svårt att gå om det är minnet det är fel på? Den frågan ger Cristina Wångblad, leg fysioterapeut, svar på. Hon har i sitt arbete fördjupat sig i hur kognitiva sjukdomar påverkar rörelseförmågan. Inspelat av UR den 21 maj 2024 på Svenska mässan i Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Här hittar du filmen (nytt fönster)

Psykolog 

Nätverk

Sveriges Geropsykologers Förening (SGF)

Sveriges Geropsykologers Förening utformar och utvecklar det geropsykologiska forsknings- och verksamhetsområdet. Föreningen arbetar bl a för att äldre personer skall erbjudas kvalificerade insatser i samband med utredning och diagnostik. Läs mer på SGF:s webb (nytt fönster)

Sveriges neuropsykologers förening (SNPF)

Yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen. SNPF finns på lokal nivå och är uppdelad i fyra regioner. Läs mer på SNPF:s webb (nytt fönster)

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK)

SFK arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade. Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Nätverk

Sveriges Geropsykologers Förening (SGF)

Sveriges Geropsykologers Förening utformar och utvecklar det geropsykologiska forsknings- och verksamhetsområdet. Föreningen arbetar bl a för att äldre personer skall erbjudas kvalificerade insatser i samband med utredning och diagnostik. Läs mer på SGF:s webb (nytt fönster)

Sveriges neuropsykologers förening (SNPF)

Yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen. SNPF finns på lokal nivå och är uppdelad i fyra regioner. Läs mer på SNPF:s webb (nytt fönster)

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK)

SFK arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade. Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Publicerad: 2008-09-09, Uppdaterad: 2024-06-24

Sjuksköterska 

Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor

Ingår i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård. Nätverket ger ut nyhetsbrev 2 ggr/år. Ordförande och kontaktperson är Ann-Christin Kärrman, Svenskt Demenscentrum: ann-christin.karrman@demenscentrum.seTill nätverkets hemsida (nytt fönster)

Regionala nätverk

Nätverk för Dalarnas demenssjuksköterskor

Omfattar demenssjuksköterskor från kommun, primärvård och specialistmottagningar. Träffarna sker 1–2 ggr/år i samverkan med högskolan Dalarna. Kontaktpersoner: kristina.boman@leksand.se

Nätverk för demenssjuksköterskor i Värmland

Kontaktperson: Josefin Hellberg, utvecklingsledare, Region Värmland: josefin.hellberg@regionvarmland.se

Demensnätverk inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Kontaktperson: Karin Westberg: karin.westberg@grkom.se

Nätverk för kommunala demensjuksköterskor och -samordnare i Jönköpings län

Kontaktperson: Ulla Brogård, Demenssamordnare, Värnamo kommun: ulla.e.brogard@varnamo.se

Stockholms nätverk för demensfrågor

Kontaktperson: Catherine Berglund, Demenssamordnare: catherine.berglund@danderyd.se

Nätverk för Silviasjuksköterskor och Silviasystrar i Göteborg

Kontaktpersoner:

Pernilla Edström, Silviasjuksköterska: 

Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor

Ingår i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård. Nätverket ger ut nyhetsbrev 2 ggr/år. Ordförande och kontaktperson är Ann-Christin Kärrman, Svenskt Demenscentrum: ann-christin.karrman@demenscentrum.seTill nätverkets hemsida (nytt fönster)

Regionala nätverk

Nätverk för Dalarnas demenssjuksköterskor

Omfattar demenssjuksköterskor från kommun, primärvård och specialistmottagningar. Träffarna sker 1–2 ggr/år i samverkan med högskolan Dalarna. Kontaktpersoner: kristina.boman@leksand.se

Nätverk för demenssjuksköterskor i Värmland

Kontaktperson: Josefin Hellberg, utvecklingsledare, Region Värmland: josefin.hellberg@regionvarmland.se

Demensnätverk inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Kontaktperson: Karin Westberg: karin.westberg@grkom.se

Nätverk för kommunala demensjuksköterskor och -samordnare i Jönköpings län

Kontaktperson: Ulla Brogård, Demenssamordnare, Värnamo kommun: ulla.e.brogard@varnamo.se

Stockholms nätverk för demensfrågor

Kontaktperson: Catherine Berglund, Demenssamordnare: catherine.berglund@danderyd.se

Nätverk för Silviasjuksköterskor och Silviasystrar i Göteborg

Kontaktpersoner:

Pernilla Edström, Silviasjuksköterska: Pernilla.edström@askim.goteborg.se

Ann-Sofie O’Dwyer, Silviasyster: ann-sofie.odwyer@tynnered.goteborg.se

Publicerad: 2008-05-14, Uppdaterad: 2024-04-16