Checklista underlättar ADL bedömning

En arbetsgrupp bestående av arbetsterapeuter från Örebro län har arbetat fram en kognitiv checklista för den kommunala verksamheten. Checklistan ska vara lätt att tillämpa inom kommunal vård, den är av screening-karaktär och är tänkt att användas som ett komplement vid ADL-bedömning med ADL-taxonomin. Ladda ned checklistan (pdf 11 sid.)

Publicerad: 2012-06-18, Uppdaterad: 2020-01-14