Psykolog

Nätverk

Sveriges Geropsykologers Förening (SGF)

Sveriges Geropsykologers Förening utformar och utvecklar det geropsykologiska forsknings- och verksamhetsområdet. Föreningen arbetar bl a för att äldre personer skall erbjudas kvalificerade insatser i samband med utredning och diagnostik. Läs mer på SGF:s webb (nytt fönster)

Sveriges neuropsykologers förening (SNPF)

Yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen. SNPF finns på lokal nivå och är uppdelad i fyra regioner. Läs mer på SNPF:s webb (nytt fönster)

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK)

SFK arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade. Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Publicerad: 2008-09-09, Uppdaterad: 2024-06-24