Sjuksköterska

Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor

Ingår i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård. Nätverket ger ut nyhetsbrev 2 ggr/år. Ordförande och kontaktperson är Ann-Christin Kärrman, Svenskt Demenscentrum: ann-christin.karrman@demenscentrum.seTill nätverkets hemsida (nytt fönster)

Regionala nätverk

Nätverk för Dalarnas demenssjuksköterskor

Omfattar demenssjuksköterskor från kommun, primärvård och specialistmottagningar. Träffarna sker 1–2 ggr/år i samverkan med högskolan Dalarna. Kontaktpersoner: kristina.boman@leksand.se

Nätverk för demenssjuksköterskor i Värmland

Kontaktperson: Josefin Hellberg, utvecklingsledare, Region Värmland: josefin.hellberg@regionvarmland.se

Demensnätverk inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Kontaktperson: Karin Westberg: karin.westberg@grkom.se

Nätverk för kommunala demensjuksköterskor och -samordnare i Jönköpings län

Kontaktperson: Ulla Brogård, Demenssamordnare, Värnamo kommun: ulla.e.brogard@varnamo.se

Stockholms nätverk för demensfrågor

Kontaktperson: Catherine Berglund, Demenssamordnare: catherine.berglund@danderyd.se

Nätverk för Silviasjuksköterskor och Silviasystrar i Göteborg

Kontaktpersoner:

Pernilla Edström, Silviasjuksköterska: Pernilla.edström@askim.goteborg.se

Ann-Sofie O’Dwyer, Silviasyster: ann-sofie.odwyer@tynnered.goteborg.se

Publicerad: 2008-05-14, Uppdaterad: 2024-04-16