Kalender

ACTuell Gerodonti 2021 • webbinarium 

1
okt
Datum: 1 oktober 2021
Tid: 8:30 – 12:15
Plats:
Online
Arrangör:
ACT Akademiskt centrum för äldretandvård

Årets tema är Munhälsa vid stroke och TIA: Så uppmärksammas munhälsan i vårdförloppet. Målet är ökad kännedom om vårdförloppet efter stroke/TIA och hur tandvården ingår i vårdkedjan och kan göra skillnad för patienter och anhöriga.

Alla deltagare har möjlighet till interaktivitet via chatforum och webbinariet avslutad med en samlad diskussion mellan dagens föreläsare med möjlighet för deltagarna att ställa frågor.

Webbinariet är tillgängligt utan avgift för de som anmält sig och en inspelning av det finns tillgänglig i 30 dagar efter att det hållits.

Mer information » (nytt fönster)

"När minnet sviktar eller leder gör ont" - Webinar om artros och demens 

6
okt
Datum: 6 oktober 2021
Tid: 13:00 – 16:00
Plats:
Online
Arrangör:
Kockska stiftelsen

Kockska stiftelsen bjuder in till ett avgiftsfritt webbseminarium om artros och demens. De deltagande föreläsarna är världsledande forskare inom artros och demens vid Lunds universitet.

Webbseminariet består av fem föreläsningar om demens och fem föreläsningar om artros. Föreläsningarna följs sedan av en modererad paneldiskussion (live chat) med möjlighet för frågor från allmänheten. Alla föreläsningar spelas in och läggs upp i efterhand på YouTube.

Program och mer information »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

12
okt
Datum: 12 oktober 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under höstenkunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Äldreomsorgsdagarna 2021 • Stockholm 

14
okt
Datum: 14 – 15 oktober 2021
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholmsmässan, Älvsjö
Arrangör:
Gothia Kompetens

Äldreomsorgsdagarna fyller 20 år 2021, årets tema är Nystart Äldreomsorg

Under två kunskapsintensiva dagar blandas de senaste forskningsrönen från fältet med framgångsrika verksamhetsnära exempel från svensk äldreomsorg. Men det viktigaste är kanske att du får möjlighet att möta kollegor från hela landet, få skratta, träffa utställare och känna att du har Sveriges viktigaste jobb.

Sex gemensamma storföreläsare kommer att finnas på plats. Utöver det finns två parallella spår med olika inriktning så att du kan skräddarsy dina två dagar med seminarier inom ledarskap och andra aktuella frågor som berör äldreomsorg.

Program och mer information » (nytt fönster)

Stockholms Demensdag • Konferens på nätet 

10
nov
Datum: 10 november 2021
Tid: 13:00 – 16:00
Plats:
Online
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum & Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum bjuder in till Stockholms Demensdag. Vi riktar oss i första hand till medarbetare inom Region Stockholm, men ger också plats till andra som möter personer med demenssjukdom i sitt arbete. I år håller vi dessutom Demensdagen digitalt och kan öppna för deltagare från hela landet.

Demensdagem kommer att handla om genombrott inom diagnostiken och riktlinjer vid utredning av frontallobsdemens. Andra teman är regionernas nya vårdförlopp för utredning av misstänkt demenssjukdom; hur kan det tillämpas i praktiken och länkas ihop med Socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp? Läs mer om innehållet i programmet (nytt fönster)

Evenemanget är avgiftsfritt men anmälan är obligatorisk. Anmäl dig nedan senast den 9 november.

 

Bild på logga

 

Mötesplats Ung anhörig • Online 

16
nov
Datum: 16 november 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under höstenkunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

9:e nationella konferensen i kognitiv medicin • Online 

25
nov
Datum: 25 november 2021
Tid: 9:00 – 16:10
Plats:
Online
Arrangör:
Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Svensk Förening för Kognitiv Medicin arrangerar den 25 nov 2021 traditionsenligt sin nationella konferens. Även i år möts vi digitalt. Årets tema är ”Leva med kognitiv nedsättning” med överläkare Moa Wibom, Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholm som gästmoderator.

Kognitiv nedsättning oavsett orsak riskerar att försvåra vardagen för den enskilde individen men även att denne osynliggörs och begränsas från att delta i sammanhang som de flesta andra har tillträde till. Det är sällan som de påverkade själva ges möjlighet att höja sin röst och delta i debatten. Som en följd av dessa förhållanden är risken för marginalisering påtaglig. Under konferensen kommer forskningsläget och de försättningar och villkor som gäller för dem som lever med kognitiv nedsättning att belysas. De kommer även att ges tillfälle att berätta om sina erfarenheter.

Program och mer information » (nytt fönster)

Mötesplats Ung anhörig • Online 

7
dec
Datum: 7 december 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under höstenkunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Skandinavisk ledarskapskonferens • Stockholm 

26
sep
Datum: 26 – 27 september 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

För femte gången arrangerar Skandinaviens tre nationella demenscentrum en konferens med ledarskapet i fokus.

Brendan McCormack, professor vid Queen Margaret University i Skottland, är bara en av flera spännande föreläsare som kommer till Stockholm City Conference Centre. Program och länk till anmälan läggs ut under 2021. 

OBS! Denna konferens skulle har ägt rum i oktober 2020 men ställdes in p.g.a. coronaepidemin.