Enkät till anhöriga och personer med demens

logga ADISom en del i World Alzheimer Report 2012 söker Alzheimer’s Disease International (ADI) personer som vill besvara en webbaserad enkät. Enkäten vänder sig till personer som själva har en demenssjukdom samt till deras anhöriga och närstående – den vänder sig inte till vård- och omsorgspersonal.

Enkäten finns tillgänglig till och med 17 juni 2012, tyvärr inte på svenska utan endast på engleska, spanska samt kinesiska. Mer information om ADI, World Alzheimer Report 2012 samt länkar till enkäten hittar du här » (nytt fönster)