EU-pengar till teknik för demenssjuka

Blekinge Tekniska Högskola får 10 miljoner kr till ett projekt för att utveckla ny teknik för äldre personer med mild demens. Pengarna kommer från Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Projektet har namnet Medical Intelligence for Assistive Management Interface – Mild Dementia och ska pågå under fyra år. Syftet är att utveckla ny specialanpassad teknik, främst IT-stöd via läsplattor. Tekniken kommer att testas på 2000 personer i Europa och beräknas sedan vara klar att användas till år 2020.

– Med denna teknik hoppas vi stödja och utveckla omvårdnaden, öka de äldre personernas och deras anhörigas livskvalitet samtidigt som vi reducerar vårdkostnaderna, säger professor Johan Berglund, ansvarig för projektet, i ett pressmeddelande från Blekinge Tekniska Högskola (BTH). 

Arbetet kommer att bedrivas inom forskningsmiljöerna hållbart aktivt åldrande samt hälsa och teknik. Vid BTH pågår sedan tidigare äldreprojektet SNAC-Blekinge som möjliggjort detta EU-projekt.