Första boken om demens för biståndshandläggare

I mitten av maj ger Svenskt Demenscentrum ut Om demenssjukdom för biståndshandläggare. Det är den första i en serie av sex handböcker som vänder sig till olika målgrupper inom vård och omsorg.

Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till de avgiftsfria webbutbildningarna Demens ABC plus.

Biståndshandläggaren har en nyckelroll i vårdkedjan. Arbetet är många gånger komplicerat, särskilt när det gäller att bedöma omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Om demenssjukdom för biståndshandläggare tar upp hur gällande lagstiftning kan förenas med god etik i det praktiska arbetet.

Boken innehåller även fakta om de vanligaste demenssjukdomarna samt tips och råd vid bland annat bemötande, anhörigkontakter och uppföljning. I bokens verktygslåda finns dokument som kan vara användbara i arbetet och som kan laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats.

Om demenssjukdom för biståndshandläggare kostar 179 kr och kan beställas här ».

omslagNästa handbok i serien Om demenssjukdom vänder sig till personal inom hemtjänsten. Utkommer i augusti.